30 Inç interaktiw golografiki proýektor, sergi / maglumat gözlegi üçin interaktiw proýeksiýa aýna duýgur filmi bilen aç-açan podium duýgur folga kiosk

Gysga düşündiriş:

Adaty aýna özboluşly duýgur ekrana öwrülýär.Ulanyjylar ylmy fantastika we sungat duýgusyna eýe bolan aýna ýüzünde asylan surata barmaklarynyň ujy bilen degip bilerler.Aýna ekrany diňe proýektordan proýeksiýa çyrasyny belli bir burçda görkezýär, ol tomaşaçylaryň gözüne gaýtarylýar, beýleki tarapdan daşky gurşaw ýagtylygy bolsa boş we doly görkezilmegine päsgel bermeýär.Şol sebäpden, ýagty gurşawda-da, 30 dýuýmlyk asma sensorly bir maşyn henizem ajaýyp şekillendiriş we duýgur gözegçiligi ýerine ýetirip biler: suraty ýagty saklaň, takyk degiň we gowy ýerine ýetiriň.30 dýuýmlyk asma duýgur ekran kiosk / Golografiki aç-açan mahabat displeýi kompaniýanyň sergi zaly, sergi, hasaplaýyş, işewürligi mahabatlandyryş çäreleri we täze önüm çykarylyşy üçin gowy saýlawdyr.


Önümiň jikme-jigi

https://b28.goodao.net/30-inch-interactive-holographic-projector-transparent-podium-touch-foil-kiosk-with-interactive-projection-glass-touch-film-for-exhibitioninformation-search-product/

Adaty aýna özboluşly duýgur ekrana öwrülýär.Ulanyjylar ylmy fantastika we sungat duýgusyna eýe bolan aýna ýüzünde asylan surata barmaklarynyň ujy bilen degip bilerler.Aýna ekrany diňe proýektordan proýeksiýa çyrasyny belli bir burçda görkezýär, ol tomaşaçylaryň gözüne gaýtarylýar, beýleki tarapdan daşky gurşaw ýagtylygy bolsa boş we doly görkezilmegine päsgel bermeýär.Şol sebäpden, ýagty gurşawda-da, 30 dýuýmlyk asma sensorly bir maşyn henizem ajaýyp şekillendiriş we duýgur gözegçiligi ýerine ýetirip biler: suraty ýagty saklaň, takyk degiň we gowy ýerine ýetiriň.30 dýuýmlyk asma duýgur ekran kiosk / Golografiki aç-açan mahabat displeýi kompaniýanyň sergi zaly, sergi, hasaplaýyş, işewürligi mahabatlandyryş çäreleri we täze önüm çykarylyşy üçin gowy saýlawdyr.

Wirtual podium futuristik, owadan we doly işleýän multimediýa aç-açan kioskdyr.Ajaýyp görünýän we daşky görnüşi kiosk islendik ýere diýen ýaly gabat gelýär we döredijilik gurallary hökmünde döredijilikli ulanmak üçin dürli dürli reňklerde we reňklerde düzülip bilner.

* Golografiki aç-açan mahabat displeýi görnükli ýerdäki oýunlarda maglumat we prezentasiýa berip biler.Iň özüne çekiji dizaýn elementi bu meseläni islendik gurşawda goşýar.

* Esasy üns dizaýn: 30 dýuým duýgur folga yşyklandyrylan egri aýna panel, habaryňyzy kosmosda erkin ýüzýändigini görkezýär.Aýnada Tempered aýnasyna saklanýan mazmun, hrustal arassa we ajaýyp.

https://b28.goodao.net/30-inch-interactive-holographic-projector-transparent-podium-touch-foil-kiosk-with-interactive-projection-glass-touch-film-for-exhibitioninformation-search-product/
https://b28.goodao.net/30-inch-interactive-holographic-projector-transparent-podium-touch-foil-kiosk-with-interactive-projection-glass-touch-film-for-exhibitioninformation-search-product/

Aýratynlyklary:

* Täsin dizaýn

* Köşküň esasy böleklerine gyzgyn aýna

* Aç-açan arka proýeksiýa filmi bilen ýokary hilli 30 dýuým folga filmi

* Surat görkezmek üçin kiçi proýektor

* Köp sensorly amal

* Dürli amaly

Rohs, CE we FCC ýaly dünýä derejesinde şahadatnamany tassyklamak

Programma :

Sergi / muzeý / ýarmarka / çäre / konferensiýa / mejlis otaglary

1

3

4

5

6

7

8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň