Duýgur ekran köşk (sensor stoly, öz-özüne hyzmat etmek kiosk)

 • 65/75/85/98 Inch 4K Android Windows işewürlik / bilim üçin interaktiw tekiz panel paneli

  65/75/85/98 Inch 4K Android Windows işewürlik / bilim üçin interaktiw tekiz panel paneli

  65/75/85/98 Inch Köp sensorly akylly interaktiw tagtada sanly tagtada interaktiw tekiz panel

  Akylly interaktiw konferensiýa planşeti kompýuter, proýektor, elektron tagtany, ses, kamera (islege görä), HD teleýaýlym, sanly belgi we beýleki enjam funksiýalaryny birleşdirýär.

  Writingazuw, düşündiriş, köp ekranly täsir, uzakdaky wideo (islege bagly) we beýleki funksiýalar, 4K ýokary kesgitli displeýiň integrasiýasy, infragyzyl duýgur gözegçiligi, adam bilen kompýuteriň täsiri, multimediýa maglumatlary gaýtadan işlemek we tor geçirişi we beýleki tehnologiýalar bilen.

  Akylly interaktiw konferensiýa planşeti esasan dürli görnüşli ofisler, konferensiýa otaglary, multimediýa synp otaglary, sergi zallary, sergi zallary, lukmançylyk maslahaty, okuw we maslahat beriş, işjeňlik merkezi we uzakdaky wideo konferensiýa üçin amatlydyr.

 • 23.8 / 27/32 dýuým Göçme akylly ekran Duýgur ekran kiosk

  23.8 / 27/32 dýuým Göçme akylly ekran Duýgur ekran kiosk

  Aýratynlyklary:

  1. Modellemek ýönekeý we esasy göwrümi geometrik görnüşde döredilen,

  2. “InCell” we “Oncell” bilen gabat gelýän doly laýyklyk kuwwatlylygy, köp kanally kuwwatly duýgurlyk we duýgur ýazuw.

  3. Adaty iş wagty 5 sagat bolan uly göwrümli batareýada gurlan,

  4. Zarýad berilýän dem alyş çyrasy we elektrik toguny görkeziji yşyk ekrany

  5. Göçme sergi stendi üçin bionik tebigat agajynyň dizaýny

  6. Köp burçly displeýi we görmegi goldaň.

 • 21.5 / 43/49 dýuým Interaktiw akylly sensorly ekran kofe stoly

  21.5 / 43/49 dýuým Interaktiw akylly sensorly ekran kofe stoly

  21.5 / 43/49 dýuým Simsiz telefon güýçlendirijisi bilen interaktiw akylly duýgur ekranly kofe stoly

  IPS paneli, suw geçirmeýän we tozansyz gurluşly dükanlarda, restoranlarda, banklarda, mekdeplerde ajaýyp dizaýn kuwwatly duýgur stol ... Adamlar restoranlarda nahar iýip otyrka oýunlardan lezzet alyp bilerler, önüm satmak üçin gowy gözleg enjamy hökmünde hem ulanylyp bilner.10 nokatlyk kuwwatly duýgur ekran gaty çalt duýgurlygy üpjün edýär.OS dürli adaty APP bilen gabat gelýän Windows-y maslahat berýär.

 • 55 Inç poluň üstünde durýan Interaktiw sanly belgi Duýgur ekran kiosk

  55 Inç poluň üstünde durýan Interaktiw sanly belgi Duýgur ekran kiosk

  Gatda duran 55 inç infragyzyl duýgur ekran kiosk LCD sanly belgili mahabat ekrany, android windows OS WIFI RJ45 3G / 4G / 5G

  Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:
  LS550A
  43 49 55 65 dýuým dik duýgur ekran kiosk totem LCD sanly belgili ýapyk android kompýuter penjireleriniň mahabat ekranlary
  Çalt eltip bermek / nusga sargytlaryny goldaň

 • 32/43/49/55/65 dýuým Aç-açan LCD displeý gutusy mahabat pleýeri

  32/43/49/55/65 dýuým Aç-açan LCD displeý gutusy mahabat pleýeri

  32/43/49/55/65 dýuým Aç-açan LCD 3d Mahabat Ekrany Box Media Media Pleýer Interaktiw sensorly sergi / Gologram gutulary mahabat ekrany bilen meşhur akyl belgisi

  Lightokary ýagtylyk geçirijisi bolan aç-açan ekrany ýaýlym programmasynyň ekrany arkaly görmek bolýar.Ajaýyp önümiň dinamiki mahabat maglumatlarynyň we terminal önümleri we vitrinler ýaly statiki obýektleriň utgaşmagy müşderiniň marka tejribesini we söwda tejribesini ýokarlandyrýar. Aç-açan panel giň tomaşa burç tehnologiýasyny we ýokary, aşak, çep, we sag 89 ° ýetýär.Haýsy burç bolsa-da, doýgun reňklerden we ömürlik şekillerden lezzet alyp bilersiňiz.

  Lightokary ýagtylyk geçirijisi bolan aç-açan ekrany ýaýlym programmasynyň ekrany arkaly görmek bolýar.Ajaýyp önümiň dinamiki mahabat maglumatlarynyň we terminal önümleri we vitrinler ýaly statiki obýektleriň utgaşdyrylmagy müşderiniň marka tejribesini we söwda tejribesini ýokarlandyrýar .Aç-açan panel giň burç tehnologiýasyny kabul edýär we ýokary, aşak, çep, we sag 89 ° -e ýetýär .Bir burçdan tapawudy ýok, doýgun reňklerden we ömürlik şekillerden lezzet alyp bilersiňiz.
   
 • 21.5 / 32 Inch Interaktiw öz-özüňe töleg terminaly öz-özüne hyzmat etmek duýgur ekran kiosk

  21.5 / 32 Inch Interaktiw öz-özüňe töleg terminaly öz-özüne hyzmat etmek duýgur ekran kiosk

  21.5 Inç 32 Inç Interaktiw duýgur ekran kiosk öz-özüne hyzmat terminaly öz-özüne hyzmat mahabat displeý kiosk

  Laýsonyň aragatnaşyk, söwda, güýmenje ýa-da bilim üçin maglumatlara we amaly programmalara girmegini üpjün edýän ýöriteleşdirilen enjamlary we programma üpjünçiligini birleşdirýän öz-özüne hyzmat ediş kiosk.Öz-özüňe hyzmat etmek kiosky dürli pudaklar üçin amatly.

 • 21.5 Töleg köşküni barlamagy buýurmak

  21.5 Töleg köşküni barlamagy buýurmak

  21.5 Inch Öz-özüňi tölemek Kiosk Awtomatiki sargyt maşynynyň öz-özüne hyzmat ediş tölegi

  Öz-özüňe hyzmat etmek kioskyny ulanmak üçin 4 ädim:

  1) Harytlary ýüklemek platformasyna salyň

  2) haryt ştrih-koduny maşyna görkezmek we skanirlemek

  3) QR kody ýa-da Face tölegi

  4) Tölegiňizi tamamlaň, kwitansiýa termiki kagyzy awtomatiki usulda çap eder

 • 10.1,13.3,15.6 Inç Super inçe LCD monitor duýgur ekran monitory

  10.1,13.3,15.6 Inç Super inçe LCD monitor duýgur ekran monitory

  10.1,13.3,15.6 Inch Super inçe duýgur ekranly monitor, Android OS ýa-da Windows OS bilen duýgur ekranly kiosk

  Bu, “Layson” tarapyndan işlenip düzülen gaty inçe duýgur ekran monitory.Lighteňil we göçme.Duýgur ekran monitory ultra inçe metal gabyny we gyzgyn aýnany kabul edýär.Galyňlygy bary-ýogy 13mm, daşky görnüşi owadan we jomart.Ekranyň ululyklary 10.1 "13.3" 15.6 "islege bagly.Duýgur ekran monitory windows7, windows8, windows10, XP, Android we beýleki operasiýa ulgamlary bilen doly gabat gelýär.Ösen sensor tehnologiýasy bilen, duýgur tejribe we duýgurlyk ajaýyp.Ulanyjy ajaýyp özara täsir tejribe getirip, isleýän maglumatlaryny çalt alyp biler.

 • 32 Inç goşa gapdal sargyt duýgur ekran kiosk öz-özüni töleýän maşyn sargyt maşyn, pes MOQ bilen restoran üçin öz-özüne hyzmat kiosk

  32 Inç goşa gapdal sargyt duýgur ekran kiosk öz-özüni töleýän maşyn sargyt maşyn, pes MOQ bilen restoran üçin öz-özüne hyzmat kiosk

  32 Inç duýgur ekran öz-özüne töleg kiosk skaner we printer we POS enjamy üçin ýer.

  Çalt jikme-jiklik:

  1. Ekranyň ululygy: 32 ″ 27 ″ 24 ”21.5 ″

  2.Internet: opsiýada WiFi LAN 4G

  3.Motherboard: opsiýada Android A20 A40 A83T RK3288 RK3328 i3 i5 i7

  4. Işleýiş ulgamy: Android4.4 / 5.1 / 6.6 /7.1/ 9.0

  Windows7 / 8/10 görnüşi boýunça

  5. Sürüji tagtasy: 68676

  6. Opsiýada goşa ekranly ekran

  7. bulut goýberiş programmasyny goldaň

  8. Uzakdan dolandyrmak, awtomatik wyklýuçatel.

  9. ekran ekrany, wagt howasy

  10. opsiýa infragyzyl duýgur duýgur kuwwatlylygy goldaň

  11. Gurnama: opsiýa boýunça diwara berkidilen pol

  12. kamera QR skaner printeri POS Ic kart okaýjy

  Faceüz tanamak bilen kamera

  13. Şekil reňk funksiýasyny özleşdirip bolýar

 • 75,86 dýuým mekdep tagtasy nano sensor akylly tagtasy simsiz aýna interaktiw gara tagta

  75,86 dýuým mekdep tagtasy nano sensor akylly tagtasy simsiz aýna interaktiw gara tagta

  Dizaýn aýratynlyklary

  1.Nano akylly tagtasy, täze gyzykly we interaktiw okuw tertibini döretmek üçin adaty tagtanyň we multimediýa okuw enjamlarynyň utgaşmasy.

  2. Ultra inçe beden, näzik we owadan (daşky görnüşi üçin patent şahadatnamasy bilen) we tegelek burçlaryň oýlanyşykly dizaýny okuwçylar üçin ygtybarly we ygtybarly esger berýär.

  3.Mikro magnitli gaty gaty alýumin bal ary tagtasy, tagtada 8H ýazuwyň gatylygy, ýazgyny yz galdyrman arassalaň.

  4.Front funksional interfeýs, Word, Excel, PPT, PDF, wideo, surat, aýdym-saz we beýleki resminama formatlaryny goldaň…

 • 75 86 dýuým akylly tagtada sanly tagta interaktiw duýgur ekran, onlaýn okatmak üçin elektrik gara bahasy

  75 86 dýuým akylly tagtada sanly tagta interaktiw duýgur ekran, onlaýn okatmak üçin elektrik gara bahasy

  Akylly akylly tagtada adaty tagtany hemmeler bilen bir interaktiw duýgur ekranda birleşdirýär, bu mugallymlara okatmagyň ýolunda has köp mümkinçilik döredýär, talyplar bolsa akylly akylly ekran bilen bagtly öwrenip bilerler.

  Okatmak üçin bilelikde tagtada

  Iki taraplaýyn aragatnaşygy goldamak üçin, siziň we okuwçylaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga ünsi jemläň. Meseleler toplumy, beýni hüjümi we diagramma ýaly bilelikdäki meseleleriň üstünde işlemek üçin dinamiki umumy ýer döredip, diskussiýa we gepleşik üçin giňişlik açyň.Uzakdan okuw wagtynda bilimde ýatdan çykmajak okuw tejribelerini beriň.

 • 15.6 POS töleg ulgamy, Printer, Skaner, Kamera, kart okaýjy bilen “Inch Self service” ekranly kiosk

  15.6 POS töleg ulgamy, Printer, Skaner, Kamera, kart okaýjy bilen “Inch Self service” ekranly kiosk

  Akylly “Touch” ekrany POS ulgam kioskynyň saýlanmagy müşderilere interaktiw tertibe gönüden-göni gatnaşmaga mümkinçilik berýär we müşderileriň içýän içgileriniň görnüşi, mukdary we tagamy ýaly kassanyň müşderisiniň ekrany arkaly degip saýlanyp bilner.Müşderiniň ekranyndan sargyt dürlüligini, mukdaryny we bahasyny erkin saýlap bilersiňiz, sargyt tölegini sinhron tamamlap bilersiňiz, bu hem kassiriň adaty tertipde köp adamly we şowhunly şertlerde müşderilere nädogry sargyt goýmagynyň öňüni alýar, ýa-da alyp bilersiňiz nädogry sargyt tölegi.Müşderileriň özara gatnaşygy arkaly, sarp ediş tejribesini duýup bileris.

  Restoranlarda, süýt çaý dükanlarynda, kofe dükanlarynda, çörekhanalarda, tort dükanlarynda, supermarketlerde, amatly dükanlarda, egin-eşik dükanlarynda, zynjyr dükanlarynda we myhmanhanalarda ulanylyp bilner.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5