Önümler

 • Facebook / TikTok / Ins / YouTube üçin göni ýaýlym enjamlary

  Facebook / TikTok / Ins / YouTube üçin göni ýaýlym enjamlary

  “Facebook” / TikTok / Ins / YouTube janköýeri interaktiw simsiz uly ekranly wideo ýaýlymy göni ýaýlym enjamlary

  Ekranyň ululygy: 21.5 dýuým, 32 dýuým, 43 dýuým, 49 dýuým, 55 dýuým, 55 dýuým (goşmaça)

 • 360 dereje surat stendiniň awtomatiki aýlaw kamerasy haýal hereket, oturylyşyk we wakalar üçin göçme fotobooth

  360 dereje surat stendiniň awtomatiki aýlaw kamerasy haýal hereket, oturylyşyk we wakalar üçin göçme fotobooth

  Haryt ady: 360 Surat stendi

  Ölçegi: 80/100/115 islege görä, ibermäge we çalt eltmäge taýýar

  Adük göteriji:

  80 sm (1-4 adam dur)

  100 sm (1-6 adam dur)

  115 sm (1-8 adam dur)

  Material: Alýumin / Polat

  Reňk: Gara

 • 80,100,115 sm 360 degre göçme surat stendiniň kamerasy ipad selfi wideo awtomatiki aýlaw 360 surat stendi

  80,100,115 sm 360 degre göçme surat stendiniň kamerasy ipad selfi wideo awtomatiki aýlaw 360 surat stendi

  80,100,115 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

 • 80,100,115 sm Göçme 360 ​​Surat stendiniň selfi stansiýasy 360 Oturylyşyk toýy üçin awtomatiki egirme kamera wideo stendi

  80,100,115 sm Göçme 360 ​​Surat stendiniň selfi stansiýasy 360 Oturylyşyk toýy üçin awtomatiki egirme kamera wideo stendi

  80,100,115 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

 • 7 inçden 100 dýuýma çenli akylly aýna Jadyly aýna Mahabat ekrany

  7 inçden 100 dýuýma çenli akylly aýna Jadyly aýna Mahabat ekrany

  Akylly aýna, adaty aýnada “Android” ulgamy bilen enjamlaşdyrylan akylly displeýi, datçigi we operasiýa ulgamyny birleşdirýär, aýna ekrany goşuldy we adam aýnasy bilen täsir etmek funksiýalary, şeýlelik bilen kompýuterlerden, telewizorlardan we jübi telefonlaryndan başga dördünji ekrana öwrüldi.Duýgur funksiýany, aýdym-saz çalmak funksiýasyny, wideo täzeliklerini oýnamak funksiýasyny, howa maglumatyny, senäni, hemişelik senenama, sagat ekrany, habar tagtasy, tor wideosy we akylly aýnadaky beýleki funksiýalary amala aşyryp biler. her gün irden we agşam hammam aýnalary ýaly ssenariýalar, iň täze habarlary, howa şertlerini, ýol şertlerini we ş.m. alyp bilersiňiz .. Zalyň aýnasy akylly dolandyryş merkezine, maglumat görkeziş merkezine we wizual giriş gözegçiligi.

 • Täze stil 5 ″ 7 ″ 10.1 ″ mahabat media pleýeri Akril sanly surat çarçuwasy wideo surat çarçuwasy

  Täze stil 5 ″ 7 ″ 10.1 ″ mahabat media pleýeri Akril sanly surat çarçuwasy wideo surat çarçuwasy

  Akril sanly surat çarçuwasy

  Sungaty halaýan bolsaňyz, oňa mynasyp.

  Ölçegi: 5/7 / 10.1 dýuým

  Akril ululygy: 161 * 107,5 * 24,4 mm / 221 * 156,6 * 24 mm / 275,6 * 191 * 26 mm

  Ekranyň ululygy: 108 * 60mm / 152 * 84mm / 213.5 * 134mm

  Karary: 854 * 480/1024 * 600/1280 * 800

  Gurlan ýat: 1G

  Gurlan batareýa: 1000mAh / 1500mAh / 3000mAh

   

 • 32 43 50 55inch ultra inçe diwar gurnalan mahabat sanly belgili restoran sanly menýu tagtasy

  32 43 50 55inch ultra inçe diwar gurnalan mahabat sanly belgili restoran sanly menýu tagtasy

  32 43 50 55inch ultra inçe LCD ýapyk diwar wifi mahabaty sanly belgili görkeziş tagtasy restoran sanly menýu tagtasy

  Iýmit önümçiliginde sanly belgili mahabat pleýeriniň ulanylmagy, iş dolandyryş mazmunyny has sanlylaşdyrýar.Dükan dolandyryjysy ony aňsatlyk bilen Web tarapynda ýasap biler we naharhana bulut platformasynyň üsti bilen bir gezek basmak bilen iýmit maglumatlary ýaýradyp biler, wagt, güýji we aladany tygşytlar.Şeýle hem fonda aýratyn wagt belläp bilersiňiz, wagt gutaranda menýulary we beýleki displeý mazmunyny awtomatiki üýtgedip bilersiňiz we akylly naharhana amallaryny gazanmak üçin kartoçkalary el bilen süýşürmegiň zerurlygy ýok.

 • 65/75/85/98 Inch 4K Android Windows işewürlik / bilim üçin interaktiw tekiz panel paneli

  65/75/85/98 Inch 4K Android Windows işewürlik / bilim üçin interaktiw tekiz panel paneli

  65/75/85/98 Inch Köp sensorly akylly interaktiw tagtada sanly tagtada interaktiw tekiz panel

  Akylly interaktiw konferensiýa planşeti kompýuter, proýektor, elektron tagtany, ses, kamera (islege görä), HD teleýaýlym, sanly belgi we beýleki enjam funksiýalaryny birleşdirýär.

  Writingazuw, düşündiriş, köp ekranly täsir, uzakdaky wideo (islege bagly) we beýleki funksiýalar, 4K ýokary kesgitli displeýiň integrasiýasy, infragyzyl duýgur gözegçiligi, adam bilen kompýuteriň täsiri, multimediýa maglumatlary gaýtadan işlemek we tor geçirişi we beýleki tehnologiýalar bilen.

  Akylly interaktiw konferensiýa planşeti esasan dürli görnüşli ofisler, konferensiýa otaglary, multimediýa synp otaglary, sergi zallary, sergi zallary, lukmançylyk maslahaty, okuw we maslahat beriş, işjeňlik merkezi we uzakdaky wideo konferensiýa üçin amatlydyr.

 • QLED diwara gurlan sanly belgili Lcd mahabat ekrany mahabat media pleýer

  QLED diwara gurlan sanly belgili Lcd mahabat ekrany mahabat media pleýer

  15.6 / 18.5 / 21.5 / 23.6 / 27 Inç diwara gurlan sanly bellik duýgur ekrany Wifi / 3G 4G / Android / Internet Lcd Mahabat diwary Diwar dagynyň mahabat media pleýeri

  Diwara gurnamak LCD mahabat ekrany Dar bezel, has moda.Gorizontal we dik ekranlar, giň ulanylyş.

 • 43/49/55 Inch Semi Daşky mahabat pleýer Sanly sigange

  43/49/55 Inch Semi Daşky mahabat pleýer Sanly sigange

  43/49/55 Inç ýarym açyk mahabat mahabaty pleýer Sanly sigange pol, ýokary ýagtylyk Monitor sensor ekrany Kiosk

  Ekranyň ululygy: 43 dýuým, 49 dýuým, 55 dýuým (optioanl)

  Ightagtylygy: 700-2500 cd / m2

  Çözgüdi: 1920 * 1080 P ýa-da 3840 * 2160 P.

  Duýgur ekran: Duýgur ekran ýa-da sensor däl ekran bilen

  OS ulgamy: Android OS / Windows OS

  CMS programma üpjünçiligi: CMS programma üpjünçiligi bilen programmany uzakdan dolandyrmagy goldaň

  Häzirki wagtda iň meşhur mahabat pleýer çözgüdi onlaýn mahabat pleýeridir.Onlaýn mahabat pleýer çözgüdiniň üç wezipesi bar: köp re modeimli oýnamak, uzakdan dolandyrmak we awtonom oýnamak.Bu üç esasy funksiýa, onlaýn mahabat pleýer çözgüdiniň amaly gerimini ep-esli giňeldýär we adaty mahabat pleýeriniň wagtal-wagtal barlanmaly kemçilikleriniň öwezini dolup bilýär, Şonuň üçin tor mahabat pleýer çözgüdiniň bu üç funksiýasynyň artykmaçlyklary Tor mahabat pleýerini ýuwaş-ýuwaşdan esasy mahabat pleýer çözgüdine öwüriň.Tor mahabat pleýer çözgüdiniň üç esasy wezipesi.

   

 • 100 sm 360 derejeli Photobooth selefi wideo 360 surat stendi

  100 sm 360 derejeli Photobooth selefi wideo 360 surat stendi

  100 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

 • 23.8 / 27/32 dýuým Göçme akylly ekran Duýgur ekran kiosk

  23.8 / 27/32 dýuým Göçme akylly ekran Duýgur ekran kiosk

  Aýratynlyklary:

  1. Modellemek ýönekeý we esasy göwrümi geometrik görnüşde döredilen,

  2. “InCell” we “Oncell” bilen gabat gelýän doly laýyklyk kuwwatlylygy, köp kanally kuwwatly duýgurlyk we duýgur ýazuw.

  3. Adaty iş wagty 5 sagat bolan uly göwrümli batareýada gurlan,

  4. Zarýad berilýän dem alyş çyrasy we elektrik toguny görkeziji yşyk ekrany

  5. Göçme sergi stendi üçin bionik tebigat agajynyň dizaýny

  6. Köp burçly displeýi we görmegi goldaň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/14