Medeniýet

banner_news.jpg

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önüm öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan sanly belgili we duýgur ekranly kiosk öndüriji.

2. Biziň professional satuw toparymyz bar, ähli satuw hyzmat müşderilerinden 1 aýdan 3 aýa çenli taýýarlanmalydyr.

3. Professional tehniki toparymyz satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty çalt berip biler.gurluşykda doly tejribämiz bar, inerener toparymyz teoriýa bilen amaly birleşdirmekdir.

4. Müşderileriň her görnüşi üçin OEM / ODM hyzmatyny berip bileris.Oorapyk we açyk displeý üçin doly dizaýn tejribämiz bar.

5. Nusgalar hilini barlamak üçin elmydama elýeterlidir we size gaty çalt iberilip bilner.

6. Önümleriň hünär derejesiniň 99,8% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin gelýän materiallary we taýýar önümi barlamak ulgamyny berk gözden geçirýäris.

7. customershli müşderiler üçin iň tygşytly we ygtybarly transport kanalyny saýlaýarys.Harytlaryň müşderileriň elinde ygtybarly gelmegine göz ýetiriň.

8. Kepillik (12 aý).

Kärhananyň ruhy

Dogruçyl we ynam;Tehniki ussatlyk;Toparlaýyn iş;Pragmatiki we başarnykly

Kompaniýanyň filosofiýasy

Güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi;Müşderileriň we üpjün edijileriň ygtybarly hyzmatdaşy;Işgärleriň maşgalasy.

Müşderilere borçnama

WIN-WIN-e iň oňat önümleri we hyzmaty hödürläň;