360 Surat stendi

 • 360 dereje surat stendiniň awtomatiki aýlaw kamerasy haýal hereket, oturylyşyk we wakalar üçin göçme fotobooth

  360 dereje surat stendiniň awtomatiki aýlaw kamerasy haýal hereket, oturylyşyk we wakalar üçin göçme fotobooth

  Haryt ady: 360 Surat stendi

  Ölçegi: 80/100/115 islege görä, ibermäge we çalt eltmäge taýýar

  Adük göteriji:

  80 sm (1-4 adam dur)

  100 sm (1-6 adam dur)

  115 sm (1-8 adam dur)

  Material: Alýumin / Polat

  Reňk: Gara

 • 80,100,115 sm 360 degre göçme surat stendiniň kamerasy ipad selfi wideo awtomatiki aýlaw 360 surat stendi

  80,100,115 sm 360 degre göçme surat stendiniň kamerasy ipad selfi wideo awtomatiki aýlaw 360 surat stendi

  80,100,115 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

 • 80,100,115 sm Göçme 360 ​​Surat stendiniň selfi stansiýasy 360 Oturylyşyk toýy üçin awtomatiki egirme kamera wideo stendi

  80,100,115 sm Göçme 360 ​​Surat stendiniň selfi stansiýasy 360 Oturylyşyk toýy üçin awtomatiki egirme kamera wideo stendi

  80,100,115 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

 • 100 sm 360 derejeli Photobooth selefi wideo 360 surat stendi

  100 sm 360 derejeli Photobooth selefi wideo 360 surat stendi

  100 sm Awtomatiki kamera 360 derejeli Photobooth haýal hereketli wideo 360 surat stendi

  Täze 360 ​​Photobooth Machine Portable Selfie Platform 360 Aýlanýan stendli LED 360 aýlanýan surat stendi

  Haýal hereketli göçme 360 ​​surat stendi 360 derejeli wideo stend, dürli sosial wakalarda giňden ulanylýar: toý, ulular dabarasy, gutardyş möwsümi.Häzirki wagtda iň meşhur önüm.Onuň bilen iň ajaýyp ýyldyz bolarsyň.

  360 surat stendi häzirki wagtda bazardaky iň gyzykly güýmenje we wakalaryň biridir.360 surat stendi diýlip atlandyrylýan bu aslynda sekuntda 120 kadr düşürýän wideo stendidir.Ulanyjylar haýal hereket edýän wideo düşürmek üçin aýlanýan wideo kamera 360 gradus aýlanýar.Smartfon, iPad, GoPro ýa-da DSLR kamerasyny ulanýarsyňyzmy, 360 surat stendiniň agramyny goldajakdygyna ynanyp bilersiňiz.