Brightokary ýagtylyk Monitory

 • 55 Inç gatda duran penjire Ekranyň mahabat pleýeri

  55 Inç gatda duran penjire Ekranyň mahabat pleýeri

  Penjiräniň aňyrsynda ýokary derejeli ýagtylyk ekrany 55 inç 700 Nits-2500Nits Lcd displeý monitory

  Windows displeýi (700-den 2500-e çenli)

  Günüň aşagyna seredeniňde ýagtylyk iň möhümdir.Bu displeýlerde täjirçilik derejeli ýokary ýagtylyk paneli ulanylýar (700nitden 2500nit).Windowagtylyk, penjiräniň ekranynda aňsatlyk bilen okalmagy üçin adaty öý telewizorynyňkydan 5 esse köpdür.

 • 10.1,13.3,15.6 Inç Super inçe LCD monitor duýgur ekran monitory

  10.1,13.3,15.6 Inç Super inçe LCD monitor duýgur ekran monitory

  10.1,13.3,15.6 Inch Super inçe duýgur ekranly monitor, Android OS ýa-da Windows OS bilen duýgur ekranly kiosk

  Bu, “Layson” tarapyndan işlenip düzülen gaty inçe duýgur ekran monitory.Lighteňil we göçme.Duýgur ekran monitory ultra inçe metal gabyny we gyzgyn aýnany kabul edýär.Galyňlygy bary-ýogy 13mm, daşky görnüşi owadan we jomart.Ekranyň ululyklary 10.1 "13.3" 15.6 "islege bagly.Duýgur ekran monitory windows7, windows8, windows10, XP, Android we beýleki operasiýa ulgamlary bilen doly gabat gelýär.Ösen sensor tehnologiýasy bilen, duýgur tejribe we duýgurlyk ajaýyp.Ulanyjy ajaýyp özara täsir tejribe getirip, isleýän maglumatlaryny çalt alyp biler.

 • 10.1 ″ 13.3 ″ 15,6 ″ Ultra inçe duýgur ekran monitory sensor ekrany kiosk

  10.1 ″ 13.3 ″ 15,6 ″ Ultra inçe duýgur ekran monitory sensor ekrany kiosk

  10.1 ″ 13.3 ″ 15,6 ″ “Akylly öý”, myhmanhananyň gapy görnüşi, awtomatiki gurnama liniýasy, pyýada zolagy, lifti ekrany üçin ultra inçe duýgur ekran monitory duýgur ekranly kiosk

  Bu, “Layson” tarapyndan işlenip düzülen gaty inçe duýgur ekran monitory.Lighteňil we göçme.Duýgur ekran monitory ultra inçe metal gabyny we gyzgyn aýnany kabul edýär.Galyňlygy bary-ýogy 13mm, daşky görnüşi owadan we jomart.Ekranyň ululyklary 10.1 "13.3" 15.6 "islege bagly.Duýgur ekran monitory windows7, windows8, windows10, XP, Android we beýleki operasiýa ulgamlary bilen doly gabat gelýär.Ösen sensor tehnologiýasy bilen, duýgur tejribe we duýgurlyk ajaýyp.Ulanyjy ajaýyp özara täsir tejribe getirip, isleýän maglumatlaryny çalt alyp biler.

 • 49/55 Inç ýokary ýagtylyk Iki taraply ekran penjire senagat LCD displeý LCD monitor 3000nits we 700nits penjire sanly belgili ekran üçin mahabat pleýeri

  49/55 Inç ýokary ýagtylyk Iki taraply ekran penjire senagat LCD displeý LCD monitor 3000nits we 700nits penjire sanly belgili ekran üçin mahabat pleýeri

  Bu dünýäde.Mahabat hemme ýerde we islän wagtyňyz peýda bolýar. Bu 55 dýuýmlyk Windows mahabat displeý önümi sizi howa menzilinde garşylap biler.çalt öndürijilikli restoran, bölek satuw dükany, söwda merkezi, marka zynjyr dükany we ş.m. oňat öndürijiligi we ajaýyp dizaýny bilen ünsüňizi çeker.aýdyň şekil, aýratyn wideo, bularyň hemmesi ýatdan çykmajak tejribe berer.işewür adam bolsaňyz, bu önüm size işiňizi ösdürmäge hem kömek eder, her niçigem bolsa bu önüme mätäç, ýakyn wagtda biziň bilen habarlaşyň.size iň gowy çözgüt hödürläris.

 • 43 49 55 dýuým brightokary ýagtylyk Iki taraplaýyn penjire

  43 49 55 dýuým brightokary ýagtylyk Iki taraplaýyn penjire

  43 49 55 dýuým asma highokary ýagtylyk LCD monitor Iki taraplaýyn sanly belgi we penjire garşy ekrany, gün şöhlesini okap bolýan lkd monitor

  Penjire 2500nits goşa taraply penjire,Ekranyň ýüzüne seredýän penjirelerdäki habarlar, müşderileriň ünsüni özüne çekip we dükanyňyza çekip biljek dükanyň öňündäki göni gün şöhlesinde-de açyk we düşnükli bolup galýar.

 • 32 49 55 65 75 dýuým penjire sanly belgili lcd penjire, ýokary brigntess LCD monitor

  32 49 55 65 75 dýuým penjire sanly belgili lcd penjire, ýokary brigntess LCD monitor

  Dükanyň penjirelerinde aňsatlyk bilen gurlan 2500nit (tip.) We Slim & Robust Design bilen.“Layson” -yň sanly belgili ýüzbe-ýüz bolýan “HD” penjiresi, aýdyň şekil hili we asuda işleýşi bilen müşderileri özüne çekdi.HD seriýasy, müşderileriň söwda tejribesini baýlaşdyrmak bilen bir hatarda, marka keşbini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 • 55 dýuým ýokary ýagtylyk gün şöhlesini okalýan senagat monitory LCD displeý duýgur ekran monitory

  55 dýuým ýokary ýagtylyk gün şöhlesini okalýan senagat monitory LCD displeý duýgur ekran monitory

  Model: LS550H

  55 dýuým ýokary ýagtylyk LCD paneli

  “LED” gapdal yşyk çyrasy, birmeňzeş ýagtylyk, gün şöhlesiniň aşagynda aýdyň görünmek, 500nits - 1500nit çenli enjamlaşdyrylan.