Kepillik

“Layson”, satyn alnan senäňizden önümlere 1 (bir) ýyllyk kepillik berýär, adam zyýany we ýeňip bolmajak faktorlardan başga.Has gowy hyzmat etmek üçin, oýunçylaryň adaty şertlerde ulanýandyklaryna göz ýetiriň (günde 16 sagatdan köp bolmaly däl).