10.1 ″ 13.3 ″ 15,6 ″ LCD Mahabat pleýeri Duýgur ekran monitory we CMS ulgam dolandyryşy bilen akylly Android media pleýer

Gysga düşündiriş:

10.1,13.3,15,6 dýuým “Android Advertising Advertising Player” sensor ekrany Monitor

 Sarp ediji planşetinden tapawutlylykda, 10.1,13.3,15,6 dýuýmlyk “Android” mahabat pleýeri, mehaniki komponentleri (janköýerler ýa-da egriji diskler ýaly) we 7/24 işleýän içerki batareýa ýok uzak möhletleýin täjirçilik maksatly ulanylýar.

Söwda derejeli kuwwatly 10 ballyk duýgur ekran kompýuterini güýçli Android prosessor bilen birleşdirýär, resminamalary, aýdym-sazlary we suratlary saklamak üçin has uly 2G + 8GB fleş diskde gurlan, VESA kysmy bilen dürli jemgyýetçilik gurşawyny ulanyp bilýän täjirçilik ygtybarlylygyny üpjün edýär. - dükan, özara täsir, öz-özüne hyzmat kiosk, myhmanhana we hassahana gurşawy.


Önümiň jikme-jigi

Jemgyýetçilik ýerleri güýçli wizual täsire we çalt maglumat ýaýratmaga täsir edýär.Önümleri mahabatlandyrmak, korporatiw keşbi döretmek we kärhanalara täsir ediş derejesini ýokarlandyrmak üçin mahabat maşynlary köp adamly ýerlerde gurulýar.Bütin dünýäde uly mahabatçylary özüne çekmek üçin gönüden-göni we ýönekeý we hatda köplenç şäher binasyna öwrülýär.

https://www.layson-display.com/
https://www.layson-display.com/

Uzyn goýberiş wagty we 24 sagat işleýän LCD mahabat maşyny üznüksiz we üznüksiz metbugatdyr.Bu funksiýa tomaşaçylara görmegi aňsatlaşdyrýar.Müşderileriň isleglerine esaslanýar we hemişe onlaýn metbugata meňzeş artykmaçlyklary bar.Şeýle-de bolsa, wirtual dünýäde tomaşaçylara girmek üçin birnäçe şertler gerek, açyk metbugat başga bir fiziki giňişligiň aýratynlyklary sebäpli bu artykmaçlygy doly oýnaýar.

Adaty çap mahabaty bilen deňeşdirilende, LCD mahabat maşynynyň çözgüdi sanly maglumat geçirişini kabul edýär, bu köp çap çykdajylaryny tygşytlaýar, garaşmagyň wagtyny gysgaldýar we ýaşyl daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.Maglumat mazmuny islän wagtyňyz täzelenip we goýberilip bilner.

https://www.layson-display.com/
Mahabat pleýeri

Animasiýa mahabaty ajaýyp täsirleri döredip biler.Hakyky durmuşda wideo ýaýlymy has köp ünsi çeker.Adaty statiki şekiller bilen deňeşdirilende, ýerine ýetirişiň dürli görnüşleriniň ulanylmagy mahabat berijilere çap mahabatynyň täsirinden has görnükli mahabat, degişli maglumatlar we habarlar ýaýlyma berlende has köp üns bermäge mümkinçilik berýär.Telewizor mahabaty bilen deňeşdirilende, ilkinji funksiýa - bahanyň artykmaçlygy bar.

LCD mahabat enjamy goşmaça satyjy ýa-da müşderi hyzmatynyň wekili bolup biler.Degişli işgärler meşgul bolanda, bu sazlama LCD mahabat maşynyna hyzmat garaşýan müşderilere aýratyn mazmuny görkezmäge mümkinçilik bermek üçin ulanylyp bilner, bu diňe bir müşderiniň garaşmak prosesiniň içgysgynçlygyny belli bir derejede düşündirmeýär we çykdajy tejribesini ýokarlandyrýar, şeýle hem degişli maglumatlar arkaly maglumatlary öňe sürýär.Markasyny tanatmak we müşderileriň kanagatlanmagyny we satyn almak islegini ýokarlandyrmak maksadyna ýetiň.

sanly belgisi

 

Spesifikasiýa
Ekran Ekran 10.1,13.3,15,6 dýuým FULL HD IPS ekrany
Karar 1280 × 800,1366 × 768,1920 × 1080
Kontrast 800: 1
Ightagtylyk 250cd / m2
Ekrana degiň Ekrana degiň Göwrümli 10 oçko duýgur ekran (islege görä)
Sazlama CPU Android esasy platasy
RAM 2 Gb
ROM 8 Gb
Ulgam Android 7.1
Tor WIFI 802.11b / g / n
Ethernet RJ45 tor interfeýsine birikmegi goldaýar
BT BT 4.0 (islege görä)
3G / 4G 3G / 4G goldawy (islege görä)
Jek 1x SD kart ýeri, 1x mini USB, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (maglumat üçin)
1x nauşnik jak, 1x DC tokly jak (salgylanma üçin)
Multi-Media Wideo MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV we ş.m. goldaw beriň (iň ýokary goldaw 1080P)
Ses MP3, WMA, AAC we ş.m. goldaň
Surat JPEG, JPG
Beýleki parametrler Kamera (islege görä) Adaty 200W piksel kamerasy (500W piksel kamerasy islege bagly)
OSD dili Hytaý, Iňlis, Nemes, Koreý, Rus, Fransuz, Ispan, Arabystan we ş.m. OSD amallary
Programma üpjünçiligi goldawy Mugt gurnama programmalary (kartalar, oýunlar, e-poçta, öz-özüňi ösdürýän programmalar we ş.m.)
Spiker 2 × 5W gürleýjiler
Şahadatnama CE / RoHS

https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ mahabat pleýer


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň