75 86 dýuým akylly tagtada sanly tagta interaktiw duýgur ekran, onlaýn okatmak üçin elektrik gara bahasy

Gysga düşündiriş:

Akylly akylly tagtada adaty tagtany hemmeler bilen bir interaktiw duýgur ekranda birleşdirýär, bu mugallymlara okatmagyň ýolunda has köp mümkinçilik döredýär, talyplar bolsa akylly akylly ekran bilen bagtly öwrenip bilerler.

Okatmak üçin bilelikde tagtada

Iki taraplaýyn aragatnaşygy goldamak üçin, siziň we okuwçylaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga ünsi jemläň. Meseleler toplumy, beýni hüjümi we diagramma ýaly bilelikdäki meseleleriň üstünde işlemek üçin dinamiki umumy ýer döredip, diskussiýa we gepleşik üçin giňişlik açyň.Uzakdan okuw wagtynda bilimde ýatdan çykmajak okuw tejribelerini beriň.


Önümiň jikme-jigi

Akylly akylly tagtada adaty tagtany hemmeler bilen bir interaktiw duýgur ekranda birleşdirýär, bu mugallymlara okatmagyň ýolunda has köp mümkinçilik döredýär, talyplar bolsa akylly akylly ekran bilen bagtly öwrenip bilerler.

Okatmak üçin bilelikde tagtada

Iki taraplaýyn aragatnaşygy goldamak üçin, siziň we okuwçylaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga ünsi jemläň. Meseleler toplumy, beýni hüjümi we diagramma ýaly bilelikdäki meseleleriň üstünde işlemek üçin dinamiki umumy ýer döredip, diskussiýa we gepleşik üçin giňişlik açyň.Uzakdan okuw wagtynda bilimde ýatdan çykmajak okuw tejribelerini beriň.

H01a7af932fed43319cee0ef2674b2bbe8.jpg_960x960
H9444a3f21b1441018e4be1310a0eebf0Z.jpg_960x960

Pönümiň tanyşdyrylyşy

Akylly synp otagy nano tagtasynyň täze nesli, 2020-nji ýylda işe girizilen doly akylly tagta önüminiň täze nesli. Çep we sag ýazuw tagtalary we orta ekran ekrany bilen bölünýär we adaty hek, tozansyz adaty ýazuwy goldaýar. hek we dürli suw ruçkalary.Şol bir meýdan diňe bir adaty tagtanyň hek ýazmak funksiýasyna düşünmek bilen çäklenmän, eýsem okuw sapaklaryny, wideo, suratlar, animasiýa, düşündiriş we beýleki baý multimediýa öwrediş funksiýalaryny oýnamak ýaly ýokary kesgitli displeý we interaktiw duýgur gözegçiligi üpjün edýär.

 

Akylly synp otagy nano tagtasynyň täze nesliniň aýratynlyklary

A. Dürli ruçkalar, suw geçirmeýän we partlama garşy:

Golýazmalaryňyzy göni hek, suw ruçkasy we tozansyz hek bilen ýazyp, pozup we arassalap bilersiňiz;Awtomatiki induksiýany tanamak;Nano berk aýna, partlama garşy, dyrnaçak we täsire çydamly;Özbaşdak kanal ýazmak we düşündiriş funksiýalaryny goldaýan “Android” we “Windows” goşa operasiýa ulgamlary

B. Ses wizual utgaşmasy, akylly öwretmek:

Wideo, aýdym-saz, suratlar, PPT we beýleki multimediýa okuw programma üpjünçiligini goldaň ;: Windows operasiýa ulgamy, köpçülikleýin okatmak programma üpjünçiligi goldawy, mugt göçürip almak;Adaty interfeýs, düşünmek aňsat;

C. Gök ýagtylyga garşy tehnologiýa, ýaşyl göz idegi:

Lightagtylyga garşy AC berkidilen aýna ýagtylygyň şöhlelenmesini netijeli azaltmak üçin ulanylýar: gök ýagtylygy süzmek tehnologiýasy mugallymlaryň we okuwçylaryň gözüniň saglygyny goramakda has täsirli.

D. Doly laýyk tehnologiýa:

Ultra giň görüş burçy, ýokary ýagtylyk geçirijiligi, ýokary kontrast, düşnükli displeý, aňsat okamak we göz rahatlygy bilen LCD we kuwwatly filmiň doly laýyklyk shemasyny kabul edýär;Nol aralyk displeýi, görüş gyşarmagyny azaltmak ,;Nol giňişlige degmek, takyk we tekiz ýazmak

E. Zehinli hereketleri tanamak:

Bir düwme gara ekran, el degirmek we ýazmak isleg boýunça üýtgedilip bilner, ekranyň doly ýazylmagyny goldaýar we ýazmak päsgelçiliksiz.

F ouch Ekranyň duýgur integrasiýasy, köp adamyň özara gatnaşygy:

Birnäçe adamyň bir wagtyň özünde täsirini üpjün etmek üçin 10 nokat ösen kuwwatly akylly duýgur tehnologiýa;Doly HD, düşnükli surat we ajaýyp jikme-jiklikler;Senagat OPS öý eýesi, simsiz internete girmek, USB ammary

H62603e7ce54348cda59b7dd9d39a7b73v.jpg_960x960
H4fa2d97c37fe429b9d0f25e0b0f17d14R.jpg_800x800q50
Akylly tagtanyň aýratynlyklary
Model LS86 LS75
Ölçegi 86 dýuým 75 dýuým
PanelBacklight D-LED (OD28) D-LED (OD28)
Ölçegi görkeziň 1895.04mm * 1065.96mm 1650,24mm * 928,26mm
Karar 3840 * 2160 3840 * 2160
Aýna hek, suwuk hek we marker hek, suwuk hek we marker
Aýnanyň galyňlygy 3mm 3mm
Gatylyk Mhos 7H Mhos 7H
Aýratynlyklary Gara, tersine, iki taraplaýyn ýazuw Gara, tersine, iki taraplaýyn ýazuw
Ightagtylyk 16: 9 16: 9
Gatnaşyk 4000: 1 görnüşi. 4000: 1 görnüşi.
Kontrast 400nit (aýnasyz), 350nit (aýna bilen) 400nit (aýnasyz), 350nit (aýna bilen)
Burçy görmek 8ms (görnüşi.) 12ms (Maks.) 8ms (görnüşi.) 12ms (Maks.)
Jogap bermek wagty 10 Bit (1.07B) 10 Bit (1.07B)
Degiň
Görnüşi Potensial degmek Potensial degmek
Tehnologiýa Nano Kümüş Nano degmek
Işjeň meýdan 1903.04mmx1073.8mm 1654.24mmx932.1mm
Interfeýs USB2.0 / 3.0 USB2.0 / 3.0
Ulgamy işlediň Win7, 8.1, 10 / Android Win7, 8.1, 10 / Android
Duýgur nokat Windowsda 20 bal, Android-de 10 bal Windowsda 20 bal, Android-de 10 bal
Çyzyklylyk ± 2.5 ± 2.5
Işleýän tok <500mA <500mA
Durmuş toguny 1A 1A
Iş naprýa .eniýesi DC5V DC5V
Maninboard
Model ADV811
Android wersiýasy Android 8.0 64Bit
Çip görnüşi Salam3751ARBCV8110D0N
CPU Iki ýadroly A73 we goşa ýadroly A53 , 1.5GHz
GPU Dört ýadroly MaliG51
RAM 4GB DDR4
Fleşka 32 Gb (64 Gb goşmaça)
Interfeýs
Type-C, HDMI OUT, HDMI IN, USB 2.0, USB3.0, VGA IN, DP, RS232, RJ45 IN, OPS SLOT, SPDIF OUT, USB, nauşnik, MIC
Esasy maglumat.
Jemi agram 98.27 (KG) 98.27 (KG)
Arassa agram 85.1 (KG) 85.1 (KG)
Paneliň ölçegi (W x D x H) 1991.1mm * 93.5mm * 1201.0mm 1991.1mm * 93.5mm * 1201.0mm
Tagta ölçegi (W x D x H) 986.0mm * 17.5mm * 1201.0mm 986.0mm * 17.5mm * 1201.0mm

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň