LCD sanly surat çarçuwasy IPS ekrany sanly surat albom çarçuwasy Android WiFi sanly surat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

Kiçijik ýer, jaýyňyzyň ýa-da ofisiňiziň islendik otagy, mantel, otag stoly, aşhana ýa-da iş ýerleri üçin ajaýyp.
Surat we wideo görkezmek, dynç alyş durmuşyňyzy baýlaşdyrmak üçin dürli suratlary we fon aýdym-sazlaryny görkezmek we oýnamak üçin dürli aýdym-sazlary we suratlary saýlap bilersiňiz.
Wideo aýlaw, ýat kartasy ýa-da USB ýat taýagy arkaly film görüp bilersiňiz.
Gurnalan stereo gürleýjisi, nauşnik bilen birigip bilýär.
Senenama sagady duýduryşy.
Dürli ululyklar, dürli pozisiýalara goýmak aňsat.Dürli öý goşundylarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Busanly surat çarçuwasy.Täze model bazara çykdy.Adam bedenini duýmak funksiýasyny sazlap biler.Şeýle hem ýokary kesgitli mahabat enjamy.
Definitionokary kesgitli LCD panelden ýasaldy.Dinönekeý ekran we IPS ekrany hökmany.
Aýratynlyklary: aýdym-saz we suratlar sinhron çalynyp bilner / doly formatda HD wideo aýtdyrmak / aýratyn aýdym aýtdyrmak.
Surat çarçuwasy ýa-da mahabat maşyny hökmünde bolsun, bu gowy dizaýn, gaty gowy saýlaw.
Kärhana ulanyjylary üçin logotip çap etmek we boot ekranyny sazlamak hyzmatlaryny hem hödürleýäris.

“Täze zat” hökmünde,sanly surat çarçuwasysarp edijileri özüne çekmek üçin uly çipdir.Diňe suratlary görkezmek bilen çäklenmän, aýdym-saz hem çalyp biler.Fýuzelýadaky USB portunyň üsti bilen sanly surat çarçuwasy diňe DSC, MP3, PMP we PC ýaly enjamlary birleşdirip bilmän, dinamiki gözegçilik we bas gaýtadan işlemek funksiýalaryna hem eýe bolup biler.Multimedia formaty taýdan mp3, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI we beýleki format faýllaryny hem goldap biler.Stolda sanly surat çarçuwasynyň üýtgemelerinden lezzet alyp, nusgawy saz diňläniňizde, asuda günortan divanda ýatmagyň nähili owadan we rahat boljakdygyny göz öňüne getiriň!

Sanly surat çarçuwasynyň goşundylary:
1. Mahabat: awtoulag mahabaty, derman mahabaty, bilim mahabaty we ş.m.
2. Çakylyk: iş çakylygy, toý çakylygy, oturylyşyk çakylygy we ş.m.
3. Sowgat: doglan gün sowgady, iş sowgady, mahabat sowgady, festiwal sowgady we ş.m.

 

Ady 7,8,10,12,13.3,15,15.6,17,18.5,21.5 dýuým sanly surat çarçuwasy
Reňk ak / gara / özleşdirilen
Ightagtylygy: 200-300cd / m2
Goldaw formatlary
Wideo: RM 、 RMVB 、 MKV 、 MOV 、 M4 v 、 MPG 、 FLV 、 PMP, AVI 、 VOB 、 DAT 、 MP4、3PG
Ses MP3 、 MP2 、 MP1 、 WMA 、 0GG 、 APE 、 FLAC 、 AC3 、 RA 、 ACC
Surat: JPEG / JPG 、 BMP
Iň ýokary çözgüt: 800 x 480 (H * V) P.
Oýna
Cardat kartasy: SD kart, USB Disk
Gurlan fleş ýady: Meýletin, önümçilikden öň tassyklaň
USB: Speedokary tizlikli USB 2.0 (Host & OTG)
Kuwwat
Elektrik üpjünçiligi AC100 ~ 240V 50/60 HZ
energiýa sarp etmek ≤10W
Garaşylýan sarp ≤2W
Gatygepleýji 2x3w
Adapter güýji 5V1000mA 100V-240V
Gurnama
Stol stendi: Hawa / Meýletin w / Iş stoly ýaý
Özüňi berkitmek: Hawa / islege bagly w / öz-özüňi ýaýlamak
Diwara dakmak üçin ýaý: Hawa / Meýletin w / Diwara dakmak üçin ýaý
Daşky gurşaw
Iş temperaturasy: 0 ° C-40 ° C.
Saklamagyň temperaturasy: -20 ° C- 60 ° C.
Iş çyglylygy: 85%
Saklamak çyglylygy: 85%

13BE6CAC8FA6F4709944923157B759D5 18FCB1DB8B902AC6B713F74871AB9B41 (1) 082E022CBE02C6D99418D61161265798 91CE9552C90824081148119D905D899E 94D10B90FB5D1DBE940EE2929A53EA8E 9B6871739145F83261DFC3506304C16F


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň