55 Inç gatda duran penjire Ekranyň mahabat pleýeri

Gysga düşündiriş:

Penjiräniň aňyrsynda ýokary derejeli ýagtylyk ekrany 55 inç 700 Nits-2500Nits Lcd displeý monitory

Windows displeýi (700-den 2500-e çenli)

Günüň aşagyna seredeniňde ýagtylyk iň möhümdir.Bu displeýlerde täjirçilik derejeli ýokary ýagtylyk paneli ulanylýar (700nitden 2500nit).Windowagtylyk, penjiräniň ekranynda aňsatlyk bilen okalmagy üçin adaty öý telewizorynyňkydan 5 esse köpdür.


Önümiň jikme-jigi

 

Haryt aýratynlygy:

 

Ajaýyp görünýän inçe we berk dizaýn

 

Dükanyň penjirelerinde aňsatlyk bilen gurlan 2500nit (tip.) We Slim & Robust Design bilen.“Layson” -yň sanly belgili ýüzbe-ýüz bolýan “HD” penjiresi, aýdyň şekil hili we asuda işleýşi bilen müşderileri özüne çekdi.HD seriýasy, müşderileriň söwda tejribesini baýlaşdyrmak bilen bir hatarda, marka keşbini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 

Inçe we ýeňil dizaýn

 

Inçe çuňlugy sebäpli HD seriýasy minimal ýer tutýar, bu penjirede giňişlikde netijelilige getirýär.

 

Ansat gurnama we özleşdirilen

 

HD seriýaly penjire bilen ýüzbe-ýüz bolýan displeýler, müşderiler üçin VESA gurnama deşikleri we iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ýagtylyk bilen özleşdirilen, içerki 700nitden başlap, açyk 2500nite çenli senagata we amaly programmaňyza esaslanýar.Diwara gurnamagy ýa-da poly dikip biler. (Peýzacape we portret)

 

Ajaýyp görnüklilik, ýagty we ajaýyp
HD seriýasy iň ýokary 2500nit güýçli ýagtylyga eýe, habarlar dükanyň öňündäki göni gün şöhlesinde-de açyk we düşnükli bolýar, müşderileriň ünsüni özüne çekip, dükanyňyza çekip biljek ylalaşyksyz surat alarsyňyz.

 

Senagat we ýokary temperatura 110

 

Temokary Temperatura 110 ℃ senagat derejeli OC bilen birleşip, HD seriýasy 24/7 işläp biler

 

Ajaýyp görünmek

 

Uzak dowamly ýagtylyk

 

Has köp LED enjamlaryny goşmak bilen HD seriýalary has pes temperaturada has ýagty işleýär we şeýlelik bilen adaty önümlerden has uzak dowam edýär.

 

Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri bilen görünýär

 

Çärýek-tolkun plastinkasy, tomaşaçy polýarlaşdyrylan äýnek geýeninde-de aýdyň görünmäge mümkinçilik berýär

 

Performanceokary öndürijilik we ygtybarlylyk, Awtomatiki ýagtylygy dolandyrmak

 

Ekranyň ýagtylygy daşky gurşawyň ýagtylygyna baglylykda awtomatiki düzülýär.Has gowy görünmek üçin gündizine ýagtylyk ýokarlanýar we güýji netijeli dolandyrmak we adam gözüni goramak üçin gijelerine azalýar.

 

Giňişleýin burç

 

IPS tehnologiýasy suwuk kristallara has gowy gözegçilik edýär, bu bolsa öz gezeginde ekrany islendik burçda görmäge mümkinçilik berýär.

 

Ekranyň ululygy 32 "43" 49 "55 '' 65" 75 "
Ulgam Android OS / Windows OS (islege görä)
Wersiýa tor (islege görä)
durulygy görkeziň 1920 * 1080/3840 * 2160 (islege görä)
Iň ýokary ýagtylyk 2500 nit
Surat gatnaşygy 16: 9
Oýun tertibi Boot awtomatiki aýlanýar
Ekrany görkezmek Gorizontal, dik, doly ekran we bölünen ekrany görkezmegi goldaň
Elektrik üpjünçiligi AC ~ 100-240V (50 / 60Hz)

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

H5ed44633f66149d39468fd69233ffc14k

 

9

 

11-10

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň