32 49 55 65 75 dýuým penjire sanly belgili lcd penjire, ýokary brigntess LCD monitor

Gysga düşündiriş:

Dükanyň penjirelerinde aňsatlyk bilen gurlan 2500nit (tip.) We Slim & Robust Design bilen.“Layson” -yň sanly belgili ýüzbe-ýüz bolýan “HD” penjiresi, aýdyň şekil hili we asuda işleýşi bilen müşderileri özüne çekdi.HD seriýasy, müşderileriň söwda tejribesini baýlaşdyrmak bilen bir hatarda, marka keşbini ýokarlandyrmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt aýratynlygy:

Ajaýyp görünýän inçe we berk dizaýn

Dükanyň penjirelerinde aňsatlyk bilen gurlan 2500nit (tip.) We Slim & Robust Design bilen.“Layson” -yň sanly belgili ýüzbe-ýüz bolýan “HD” penjiresi, aýdyň şekil hili we asuda işleýşi bilen müşderileri özüne çekdi.HD seriýasy, müşderileriň söwda tejribesini baýlaşdyrmak bilen bir hatarda, marka keşbini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Inçe we ýeňil dizaýn

Inçe çuňlugy sebäpli HD seriýasy minimal ýer tutýar, bu penjirede giňişlikde netijelilige getirýär.

Ansat gurnama we özleşdirilen

HD seriýaly penjire bilen ýüzbe-ýüz bolýan displeýler, müşderiler üçin VESA gurnama deşikleri we iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ýagtylyk bilen özleşdirilen, içerki 700nitden başlap, açyk 2500nite çenli senagata we amaly programmaňyza esaslanýar.Diwara gurnamagy ýa-da poly dikip biler. (Peýzacape we portret)

Ajaýyp görnüklilik, ýagty we ajaýyp
HD seriýasy iň ýokary 2500nit güýçli ýagtylyga eýe, habarlar dükanyň öňündäki göni gün şöhlesinde-de açyk we düşnükli bolýar, müşderileriň ünsüni özüne çekip, dükanyňyza çekip biljek ylalaşyksyz surat alarsyňyz.

Senagat we ýokary temperatura 110

Temokary Temperatura 110 ℃ senagat derejeli OC bilen birleşip, HD seriýasy 24/7 işläp biler

Ajaýyp görünmek

Uzak dowamly ýagtylyk

Has köp LED enjamlaryny goşmak bilen HD seriýalary has pes temperaturada has ýagty işleýär we şeýlelik bilen adaty önümlerden has uzak dowam edýär.

Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri bilen görünýär

Çärýek-tolkun plastinkasy, tomaşaçy polýarlaşdyrylan äýnek geýeninde-de aýdyň görünmäge mümkinçilik berýär

Performanceokary öndürijilik we ygtybarlylyk,Awtomatiki ýagtylygy dolandyrmak

Ekranyň ýagtylygy daşky gurşawyň ýagtylygyna baglylykda awtomatiki düzülýär.Has gowy görünmek üçin gündizine ýagtylyk ýokarlanýar we güýji netijeli dolandyrmak we adam gözüni goramak üçin gijelerine azalýar.

Giňişleýin burç

IPS tehnologiýasy suwuk kristallara has gowy gözegçilik edýär, bu bolsa öz gezeginde ekrany islendik burçda görmäge mümkinçilik berýär.

Brightokary ýagtylyk penjiresi mahabat pleýer sanly belgili LCD monitor
Model LS430 LS490 LS550 LS650
LCD panel Ölçegi 43 " 49 " 55 " 65 "
Panel tehnologiýasy IPS, RGB IPS, M + (RGBW) IPS, M + (RGBW) IPS, M + (RGBW)
Ekranyň gatnaşygy 16: 9 16: 9 16: 9 16: 9
Karar 1920 * 1080 1920 * 1080 1920 * 1080 1920 * 1080
Ightagtylyk 2500nits 2500nits 2500nits 2500nits
Kontrast 1200: 1 1200: 1 1200: 1 1200: 1
Burçy görmek 178/178 178/178 178/178 178/178
Faceüzü Tüsse 3% Tüsse 3% Tüsse 3% Tüsse 3%
Durmuş wagty 50000 sag 50000 sag 50000 sag 50000 sag
Iş wagty 7 * 24 sag 7 * 24 sag 7 * 24 sag 7 * 24 sag
Ekran tertibi Peýzacape ýa-da portret
Tagta OS ulgamy Android OS (standart wersiýa), islege görä Windows OS
Interfeýs HDMI çykyşy, WIFI, RJ45, TF kart ýeri, USB * 2, DC12V
Iş gurşawy Iş temperaturasy 0 ℃ 50 ℃ 0 ℃ 50 ℃ 0 ℃ 50 ℃ 0 ℃ 50 ℃
Işleýän çyglylyk 10% -85% 10% -85% 10% -85% 10% -85%
Kuwwat Elektrik üpjünçiligi 180-264V, 50 / 60Hz 180-264V, 50 / 60Hz 180-264V, 50 / 60Hz 180-264V, 50 / 60Hz

4

5

6

7

8

H5ed44633f66149d39468fd69233ffc14k

9

11-10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň