Biz hakda

zawodyň derwezesi

“Şençzhenen Laýson Optoelektronika Co., Ltd.” ahyrky önümleriň we çözgüt üpjün edijileriň biri hökmünde LCD displeý, LED displeý, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýar.Güýçli gözleg we gözleg topary bilen Şençzhenen Laýson Optoelektronika Ş. kiosk seriýasy.Müşderilere 7-den 110 dýuým aralygyndaky ýörite önümleriň doly görnüşini hödürläň.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

Laýson, ençeme ýyl bäri sanly belginiň we tor maglumat neşir ediş ulgamynyň dizaýny we gözlegleri we ösüşi bilen meşgullanýar.Bu, milli hökmany önüm CCC şahadatnamasyny geçen pudakdaky önümçilik kärhanalarynyň ilkinji toparydyr.Kompaniýa tarapyndan öndürilen LCD mahabat oýunçysynyň öz intellektual eýeçilik hukugy bar we önümler patenti goramak üçin ýüz tutdy, bu kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ep-esli ýokarlandyrýar we kärhanalaryň artykmaçlyklaryny görkezýär.

Marka artykmaçlyklary:

2003-nji ýyldan başlap, Laýson Hytaýda maglumat gurluşygyna hyzmat etmek üçin Gündogar we Günorta Hytaýyň ýokary çeşmelerini birleşdirdi.Soňky on ýylda “Layson” 5 milliondan gowrak hünär görkeziş önümini öndürdi.“Layson” Hytaýyň materiginde hasaba alnan bäş söwda belligi, “Laýson” “Ailesonic” “Leison”, Hytaýyň 31 welaýatynda, şäherlerinde we awtonom sebitlerinde 800-den gowrak kanal agenti bar we ähli welaýatlarda we şäherlerde satuwdan soňky hyzmat ýerleri bar.Şeýle hem Europeewropada we ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada we beýleki ýerlerde satylýar.

256637-1P52R2054329

Önümiň artykmaçlyklary:

“Layson” tarapyndan öndürilen önümler, CE EU, EMC EU elektromagnit utgaşyklygy, RoSH EU zyýanly madda howpsuzlygy sertifikaty, FCC federal howpsuzlyk kepillendiriş tehnologiýasy, milli hökmany önüm CCC sertifikaty we ISO ulgamy hökmany önüm howpsuzlygy şahadatnamasyndan geçdi, şol bir derejä ýetdi. dünýädäki önümleriň görnüşi.