7 inçden 100 dýuýma çenli akylly aýna Jadyly aýna Mahabat ekrany

Gysga düşündiriş:

Akylly aýna, adaty aýnada “Android” ulgamy bilen enjamlaşdyrylan akylly displeýi, datçigi we operasiýa ulgamyny birleşdirýär, aýna ekrany goşuldy we adam aýnasy bilen täsir etmek funksiýalary, şeýlelik bilen kompýuterlerden, telewizorlardan we jübi telefonlaryndan başga dördünji ekrana öwrüldi.Duýgur funksiýany, aýdym-saz çalmak funksiýasyny, wideo täzeliklerini oýnamak funksiýasyny, howa maglumatyny, senäni, hemişelik senenama, sagat ekrany, habar tagtasy, tor wideosy we akylly aýnadaky beýleki funksiýalary amala aşyryp biler. her gün irden we agşam hammam aýnalary ýaly ssenariýalar, iň täze habarlary, howa şertlerini, ýol şertlerini we ş.m. alyp bilersiňiz .. Zalyň aýnasy akylly dolandyryş merkezine, maglumat görkeziş merkezine we wizual giriş gözegçiligi.


Önümiň jikme-jigi

Akylly aýna, adaty aýnada “Android” ulgamy bilen enjamlaşdyrylan akylly displeýi, datçigi we operasiýa ulgamyny birleşdirýär, aýna ekrany goşuldy we adam aýnasy bilen täsir etmek funksiýalary, şeýlelik bilen kompýuterlerden, telewizorlardan we jübi telefonlaryndan başga dördünji ekrana öwrüldi.Duýgur funksiýany, aýdym-saz çalmak funksiýasyny, wideo täzeliklerini oýnamak funksiýasyny, howa maglumatyny, senäni, hemişelik senenama, sagat ekrany, habar tagtasy, tor wideosy we akylly aýnadaky beýleki funksiýalary amala aşyryp biler. her gün irden we agşam hammam aýnalary ýaly ssenariýalar, iň täze habarlary, howa şertlerini, ýol şertlerini we ş.m. alyp bilersiňiz .. Zalyň aýnasy akylly dolandyryş merkezine, maglumat görkeziş merkezine we wizual giriş gözegçiligi.

Dört modul :

1. Durmuş hyzmaty moduly: howa, wagt, senenama, tertip we durmuş maglumatlary hakyky wagtda görkezmek.

2. Saglyk hyzmaty moduly: agram, gan basyşy, gan şekeri ýaly maglumatlary ýygnaň we şahsylaşdyrylan saglyk hyzmatyny beriň.

3.Göwünli hyzmat moduly: wirtual makiýaup, gözellik öwrediji, gözellik enjamlary, gözellik we saglyk hyzmatlary.

4. Täzelikler we güýmenje moduly: meşhur dramalar, göni ýaýlymlar, radio we aýdym-saz ýaly täzelikler we baý multimediýa çeşmeleri.

Dört wezipe:

1. Howanyň, traffigiň, aýdym-sazyň, maglumatlaryň we toplumlaýyn görkezilişi amala aşyrmak üçin jadyly aýna üçin ýörite programma üpjünçiligi

çalt işlemek üçin beýleki maglumatlar.

2. Internet teleýaýlymy / wideo, aragatnaşyk programma üpjünçiligi we sosial programma üpjünçiliginiň ulanylyşyny amala aşyrmak üçin her dürli Android programmalaryny goldaň.

3. Faýl dolandyryşy, sagat, senenama, e-poçta, kalkulýator we ş.m. ýaly esasy funksiýalary goldaň. 4. Ulgam köp dilli kommutasiýany goldaýar.

Önümiň esasy parametrleri
Haryt ady Akylly jadyly aýna
Fiziki aýnanyň ölçegi 600mmx800mm / izedöriteleşdirilen ululyk
Ekrany görkez 15.6 '' / 21.5 "/ 32 '' / 43 '' / izedöriteleşdirilen ululyk
Çözgüdi görkeziň 1920 * 1080
Anakart RK3288 2 + 8G, Esasy ýygylygy 1.8HZ
Kuwwat Gurlan 60W
Gurnama usuly Diwara oturdyldy
Ekrana degiň G + G 10 Göwrümli degmek
Gabyk Metal gabyk
Hfb2acb7e68f242718658bdc595f1c914a.jpg_960x960 - 副本
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň