43/49/55/65 Inç Mahabat pleýeri, temperaturany ölçemek we Temperaturany barlamak skaneri Kiosk Temperatura Monitor Sanly Signos Kiosk

Gysga düşündiriş:

Mahabat pleýeriniň temperaturasyny ölçemek

1. Temperaturany ölçemek we barlamak ulgamyny mahabat maşynynyň funksiýasy bilen birleşdiriň, ýylylyk şekillendiriş temperaturasyny ölçemegi we mahabaty birleşdiriň.IPS displeýini ulanyp, ekrany dürli burçlarda açyk görkezip bolýar, lezzet almak üçin başgaça garaýyş berýär.Dürli ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has baý funksiýalary we hyzmatlary hödürläň.

2. Köp adamlyk temperaturany ölçemegi goldaň.Adam ýakynlaşanda, temperaturany görkezer.

3. söwda merkezlerinde, myhmanhanalarda, bölümlerde, metrolarda, stansiýalarda, hassahanalarda we beýleki köpçülik ýerlerinde adam bedeniniň temperaturasyny kesgitlemekde giňden ulanylyp bilner, ýokary gyzzyrma bilen güman edilýän adamlary çalt gözden geçirip, habarnamalary, habarnamalary, seresaplyklary, mahabatlary we ýaýlymlary görkezip biler. beýleki mahabat materiallary.

 


Önümiň jikme-jigi

Mahabat pleýeriniň temperaturasyny ölçemek

1. Temperaturany ölçemek we barlamak ulgamyny mahabat maşynynyň funksiýasy bilen birleşdiriň, ýylylyk şekillendiriş temperaturasyny ölçemegi we mahabaty birleşdiriň.IPS displeýini ulanyp, ekrany dürli burçlarda açyk görkezip bolýar, lezzet almak üçin başgaça garaýyş berýär.Dürli ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has baý funksiýalary we hyzmatlary hödürläň.

2. Köp adamlyk temperaturany ölçemegi goldaň.Adam ýakynlaşanda, temperaturany görkezer.

3. söwda merkezlerinde, myhmanhanalarda, bölümlerde, metrolarda, stansiýalarda, hassahanalarda we beýleki köpçülik ýerlerinde adam bedeniniň temperaturasyny kesgitlemekde giňden ulanylyp bilner, ýokary gyzzyrma bilen güman edilýän adamlary çalt gözden geçirip, habarnamalary, habarnamalary, seresaplyklary, mahabatlary we ýaýlymlary görkezip biler. beýleki mahabat materiallary.

4. aragatnaşygyň temperaturasyny ölçemek, kontakt infeksiýasynyň öňüni alyp biler we wirus ýokaşmagynyň öňüni alyp biler.

5. termiki şekillendiriş prinsipiniň temperaturasyny ölçemek, adam bedeni üçin çykýan ýylylyk radiasiýasyny siňdirmekdir.Göwreli aýallar, garrylar we çagalar sag-aman geçip bilerler.

https://www.layson-display.com/43495565-inch-advertising-player-with-temperature-measurement-and-temperature-screening-scanner-kiosk-temperature-monitor-digital-signage-kiosk-product/
https://www.layson-display.com/43495565-inch-advertising-player-with-temperature-measurement-and-temperature-screening-scanner-kiosk-temperature-monitor-digital-signage-kiosk-product/
https://www.layson-display.com/43495565-inch-advertising-player-with-temperature-measurement-and-temperature-screening-scanner-kiosk-temperature-monitor-digital-signage-kiosk-product/
https://www.layson-display.com/43495565-inch-advertising-player-with-temperature-measurement-and-temperature-screening-scanner-kiosk-temperature-monitor-digital-signage-kiosk-product/
https://www.layson-display.com/43495565-inch-advertising-player-with-temperature-measurement-and-temperature-screening-scanner-kiosk-temperature-monitor-digital-signage-kiosk-product/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň