43 Inç “Smart Live” ýaýlym enjamlary

Gysga düşündiriş:

43 Inch Jübi telefonynyň ekrany paýlaşma Proýektory göni ýaýlym Tiktok / Facebook / YouTube / Instagram Live akym üçin uly sensorly ekran monitor enjamlaryny göni ýaýlymda görkezýär

43 dýuým ýokary kesgitli duýgur ekran, jübi telefony ulalýar, göni ýaýlymda aýdyň görüp bolýar we janköýerleriň özara gatnaşygy has wagtynda bolýar.Göni ýaýlymda jübi telefonyna aşak ýa-da gyrada seretmek zerurlygy ýok.Ekranyň öňünde tomaşaçylara gözüni dikýär.Janköýerlere has köp hormat goýýar, has ýokanç we sargytlary öwürmek has aňsat.Şeýle hem, jübi telefonyňyzda wideo, suratlar, aýdym-saz, resminamalar we ş.m. görkezip bilersiňiz.

Göni ýaýlymda doglan, göni we gorizontal onlaýn göni ýaýlym täsiri.Göni ýaýlymda göni ýaýlymda uly ekran arkaly janköýerler bilen aragatnaşyk saklap, has çalt we has amatly jogap berip we göni ýaýlymyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Akylly göni ýaýlym, bir sensor simsiz ekran proýeksiýasy we internete girmek

Uzak wagtlap göni ýaýlymda gyzgynlyk ýok.Uzak aralyga göni ýaýlymda-da aýdyň görmek bolýar.Professional göni ýaýlym enjamy özbaşdak işleýär we çydamlylyk meselesi ýok.


Önümiň jikme-jigi

Web tanymal jübi telefonynyň ekrany paýlaşma Proýektory göni ýaýlymda uly ekranly ekran HD duýgur ekranly jübi telefony simsiz proýeksiýa ekrany Tiktok / Facebook / YouTube / Instagram Live göni ýaýlymEkran enjamlary.

Webcast gyzyl janly ekran proýektory, uly janly ekran daşarky dik ekran ekrany.Saýlamak üçin dürli uly ekran ululyklary bar.Simli we simsiz ekran proýeksiýasyny goldaýar, ekrany WiFi arkaly birikdirip bilýär we uly ekrany sensor arkaly işledip bilýär.1920 * 1080 ýokary kesgitli çözgüdi bilen keseligine we dikligine gurup we düzedip bolýar.Dürli umumy interfeýsler tor interfeýsi, HDMI, USB, VGA we ş.m. ýaly has köp mümkinçilikleri giňeldip biler

https://b28.goodao.net/43-inch-mobile-phone-screen-sharing-projector-live-broadcast-live-streaming-large-touch-screen-monitor-equample-for-tiktok-facebookyoutubeinstagram-live- akym-önüm /
https://b28.goodao.net/43-inch-mobile-phone-screen-sharing-projector-live-broadcast-live-streaming-large-touch-screen-monitor-equample-for-tiktok-facebookyoutubeinstagram-live- akym-önüm /

43 dýuým ýokary kesgitli duýgur ekran, jübi telefony ulalýar, göni ýaýlymda aýdyň görüp bolýar we janköýerleriň özara gatnaşygy has wagtynda bolýar.Göni ýaýlymda jübi telefonyna aşak ýa-da gyrada seretmek zerurlygy ýok.Ekranyň öňünde tomaşaçylara gözüni dikýär.Janköýerlere has köp hormat goýýar, has ýokanç we sargytlary öwürmek has aňsat.Şeýle hem, jübi telefonyňyzda wideo, suratlar, aýdym-saz, resminamalar we ş.m. görkezip bilersiňiz.

Göni ýaýlymda doglan, göni we gorizontal onlaýn göni ýaýlym täsiri.Göni ýaýlymda göni ýaýlymda uly ekran arkaly janköýerler bilen aragatnaşyk saklap, has çalt we has amatly jogap berip we göni ýaýlymyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Akylly göni ýaýlym, bir sensor simsiz ekran proýeksiýasy we internete girmek

Uzak wagtlap göni ýaýlymda gyzgynlyk ýok.Uzak aralyga göni ýaýlymda-da aýdyň görmek bolýar.Professional göni ýaýlym enjamy özbaşdak işleýär we çydamlylyk meselesi ýok.

Jübi ekrany göni wagtlaýyn interaktiw displeý üçin göni ýaýlymda görkezilýän ekran monitoryna gönüden-göni görkezilýär.

Interaktiw ekran proýeksiýa funksiýasy:

1. Android / IOS ulgamyny goldaň

2. Ekranyň proýeksiýa programma üpjünçiliginde gurlan

3. WiFi arkaly interaktiw ekran proýeksiýasyny amala aşyryň

4. birnäçe jübi telefonynyň bir wagtda görkezilmegi

5. Ekranyň proýeksiýasyndan soň sinhron ekran ekrany

El bilen ýazylan düşündirişe degiň

Göni golýazma, düşündiriş, skrinshot we synpdaky göni wideo

Jübi telefonyny ters dolandyryş

Ekranyň proýeksiýasy amala aşyrylandan soň, jübi telefony önümiň suratyny üýtgedip biler, bu bolsa öz gezeginde jübi telefonyna gözegçilik edip biler.

Gorizontal we dik ekran görnüşleri

Göni ýaýlym ýaýlym ekrany monitory, islege görä saýlanyp boljak gorizontal / dik ekranda ýokary kesgitli suratlary görkezip biler.

https://b28.goodao.net/43-inch-mobile-phone-screen-sharing-projector-live-broadcast-live-streaming-large-touch-screen-monitor-equample-for-tiktok-facebookyoutubeinstagram-live- akym-önüm /
Haryt ady
Iň täze göni ýaýlym ýaýlym ykjam göni ýaýlym enjamlary satylýar
Ölçegi
32/43/55 dýuým LCD göni ekran opt islege görä)
Iki ulgamy goldaň
“Apple” we “Androld” ykjam enjam operasiýa ulgamy.
önümiň beýany
Ekrany dik we keseligine üýtgedip bolýar.
Karar
1920 * 1080 opt islege görä)
Marka
Paemceic ýa-da OEM al islege bagly)
Elektrik üpjünçiligi
AC110-240V , 50 / 60Hz.
tigir
Enjam uniwersal tigirli / bolmazdan üçburçlukda oturdyldy.
Aspekt gatnaşygy
16: 9.

2-1

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň