32 43 50 55inch ultra inçe diwar gurnalan mahabat sanly belgili restoran sanly menýu tagtasy

Gysga düşündiriş:

32 43 50 55inch ultra inçe LCD ýapyk diwar wifi mahabaty sanly belgili görkeziş tagtasy restoran sanly menýu tagtasy

Iýmit önümçiliginde sanly belgili mahabat pleýeriniň ulanylmagy, iş dolandyryş mazmunyny has sanlylaşdyrýar.Dükan dolandyryjysy ony aňsatlyk bilen Web tarapynda ýasap biler we naharhana bulut platformasynyň üsti bilen bir gezek basmak bilen iýmit maglumatlary ýaýradyp biler, wagt, güýji we aladany tygşytlar.Şeýle hem fonda aýratyn wagt belläp bilersiňiz, wagt gutaranda menýulary we beýleki displeý mazmunyny awtomatiki üýtgedip bilersiňiz we akylly naharhana amallaryny gazanmak üçin kartoçkalary el bilen süýşürmegiň zerurlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt ady Sanly menýu tagtasy / lcd sanly belgi / lcd mahabat ekrany
Ekranyň ululygy 32 43 50 55 dýuým
Burçy görmek 178/178 doly görnüş burçy
Material Metal gap
Wersiýa Tor / Diňe dur
Hususy hyzmat LOGO, ululygy, reňki we ş.m.(LCD displeý sanly menýu tagtasy)

Iýmit önümçiliginde sanly belgili mahabat pleýeriniň ulanylmagy, iş dolandyryş mazmunyny has sanlylaşdyrýar.Dükan dolandyryjysy ony aňsatlyk bilen Web tarapynda ýasap biler we naharhana bulut platformasynyň üsti bilen bir gezek basmak bilen iýmit maglumatlary ýaýradyp biler, wagt, güýji we aladany tygşytlar.Şeýle hem fonda aýratyn wagt belläp bilersiňiz, wagt gutaranda menýulary we beýleki displeý mazmunyny awtomatiki üýtgedip bilersiňiz we akylly naharhana amallaryny gazanmak üçin kartoçkalary el bilen süýşürmegiň zerurlygy ýok.

1. LCD mahabat pleýeri, sagdyn iýmit medeniýeti barada käbir maglumatlary ýaýratmak üçin dükanda ýerleşdirilýär.Müşderilere has gowy nahar iýmekleri üçin müşderileri ýokumly iýmit bilen üpjün ediň.

2. Adaty broşýuralaryň ýerine müşderileriň ünsüni özüne çekýän wideo ýa-da fleş animasiýalary taýýarlaň, müşderileriň sarp ediş islegini höweslendirýär we maglumatlaryň has giňişleýin we anyk ýaýramagyny üpjün edýär.

3. Täze döwürde arzanladyş maglumatlary ýaýlyma bermek üçin adamlaryň täze döwürde wideo baglylygyndan peýdalanyp, adaty kagyz mahabat usullaryndan has özüne çekiji we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak bilen alnan mahabat peýdalary hem ep-esli bolýar.

LCD mahabat pleýeri wideo mahabatlaryny oýnamak üçin LCD ekrany ulanýar.Esasanam ýokary derejeli markalar üçin amatly multimediýa tehnologiýasy.Ulanyjylara önüm barada giňişleýin maglumat beriň we önüm maglumatlary we mahabat çäreleri üçin sarp edijilere iberiň.Dükanda önümleriň gapdalynda ýerleşdirilse, gowy mahabat alyp bilerler.Beýleki adaty metbugat we mahabat çäreleri bilen deňeşdirilende, gaty az maýa goýum we ýokary çykdajyly.

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

 

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

https://www.layson-lcd.com/digital-signage/

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň