23.8 Inç Göçürilýän mahabat pleýeri Göçme mahabat pleýer LCD monitor belgili ekrany zarýadly batareýa bilen duýgur ekran kiosky

Gysga düşündiriş:

Bu 23.8 ″ Göçürilýän we göçme ýapyk sanly belgili çözgüt bilen märekäniň içinde durmak.

Sanly belgiňizi gerek ýerinde alyň.Bu Hereketli we göçme sanly belgi, wakalary yzarlamak üçin çalt üýtgedilip bilinjek dinamiki belgä mätäç myhmanhanalar, konferensiýalar, sport merkezleri we bölek satuw dükanlary üçin amatlydyr.Bu erkin displeýler doly göçme ýapyk çözgüt bolup, kesgitli kastorlary görkezýändigi sebäpli bir adam aňsatlyk bilen hereket edip biler.Ekranyň bir gezek hereket etmezligi üçin bu tigirler gulplanyp bilner.Bu enjam, elektrik üpjünçiliginiň ýok ýerinde ýerleşdirilip bilinýän zarýad berilýän batareýalary birleşdirýär, şonuň üçin ulanmak gaty amatly.Programmanyň mazmuny multimediýa maglumatlary neşir edýän programma üpjünçiliginiň fonunda redaktirlenip bilner we tekstiň, suratlaryň, ses we wideo, resminamalar, web sahypalary we ş.m. mazmuny uzakdan displeý terminalyna iberilip bilner.Programmanyň mazmunyny uzakdan goýbermekden başga-da, duýgur talap funksiýasyny hem durmuşa geçirip biler.Jübi telefonyňyz bilen ekrana degip we basyp, zerur maglumatlary sorap bilersiňiz we adam bilen kompýuteriň özara täsirini amala aşyryp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Önümleriň beýany

Bu 23.8 ″ Göçürilýän we göçme ýapyk sanly belgili çözgüt bilen märekäniň içinde durmak.

Sanly belgiňizi gerek ýerinde alyň.Bu Hereketli we göçme sanly belgi, wakalary yzarlamak üçin çalt üýtgedilip bilinjek dinamiki belgä mätäç myhmanhanalar, konferensiýalar, sport merkezleri we bölek satuw dükanlary üçin amatlydyr.Bu erkin displeýler doly göçme ýapyk çözgüt bolup, kesgitli kastorlary görkezýändigi sebäpli bir adam aňsatlyk bilen hereket edip biler.Ekranyň bir gezek hereket etmezligi üçin bu tigirler gulplanyp bilner.Bu enjam, elektrik üpjünçiliginiň ýok ýerinde ýerleşdirilip bilinýän zarýad berilýän batareýalary birleşdirýär, şonuň üçin ulanmak gaty amatly.Programmanyň mazmuny multimediýa maglumatlary neşir edýän programma üpjünçiliginiň fonunda redaktirlenip bilner we tekstiň, suratlaryň, ses we wideo, resminamalar, web sahypalary we ş.m. mazmuny uzakdan displeý terminalyna iberilip bilner.Programmanyň mazmunyny uzakdan goýbermekden başga-da, duýgur talap funksiýasyny hem durmuşa geçirip biler.Jübi telefonyňyz bilen ekrana degip we basyp, zerur maglumatlary sorap bilersiňiz we adam bilen kompýuteriň özara täsirini amala aşyryp bilersiňiz.

微 信 图片 _20220629173210
微 信 图片 _20220629173214

Üçünji tarap gurallarynyň kömegi bolmazdan, amal ýönekeý Diňe işlemek üçin barmaklaryňyzy ulanyň.Ekranyň interfeýsiniň görkezmelerine laýyklykda islenýän sahypany girizmek üçin basyň.Kuwwatly duýgurlyk bilen ýokary takyklygy, duýgur jogaby we rahat işleýşi bar.Maglumat gözleg enjamy hökmünde oňat göteriji funksiýa bar.Muny garrylar, çagalar we ýaşlar ulanyp bilerler.Olara kompýuter tehnologiýasy bilimleri gerek däl.Ekrandaky tekst görkezmelerini bilip bilýänçäler, işledip bilerler.Interfeýs ýönekeý we düşnükli, köpçülik ýerleri üçin amatly.Onda köp mukdarda maglumat saklaýjy, baý we dürli maglumat mazmuny bar we açyk mazmunly ses we wideo, suratlar, faýllar, resminamalar, tekst görnüşlerini goldaýar.Gowy göwrümliligi bar.Ulanyş prosesinde, ulanyş zerurlyklaryna görä ulgamy täzelemegi we maglumatlary saklamagy giňeldip biler.

1. Android / PC / Linux ulgamy (islege görä)

2. USB displeýi / CMS

3. Logotip, enjam we ş.m. mugt gabygyň üstünden çuňňur düzüň.

Model Model LS238F
LCD panel Ekranyň ululygy 23.8 "FLAT
Karar (H x V) 1920 * 1080
Aspekt gatnaşygy 16: 9
Ightagtylyk 250cd / m2
Kontrast 1000: 1
Reňk 16.7M reňkler
Jogap bermek wagty ODoff = 12ms ODon = 6ms (GTG)
Burçy görmek (CR> 10) H 178 ° / V 178 °
Ekrana degiň Ekranyň görnüşine degiň Potensial duýgur ekran
Duýgur nokat 10 bal degmek
Android OS OS Android 7.1 / Android 11
RAM 2G / 4G
Memoty 16G / 64G
Tor WIFI, Ethernet
Bluetooth 4.0 / 5.0
Batareýa Material Lityum demir fosfat
Kuwwat 19.2V 12A
Göwrümli 230WH
Zarýad bermegiň wagty 5-6 sagat
Iş wagty 5-6 sagat
Ses Jek 3.5mm * 1
Spiker 8Ω 5W * 2
Interfeýs Interfeýs 1 TypeC x 1 (HDMI)
Interfeýs 2 TypeC x 1 (Doly funksiýa)
Interfeýs 3 TypeC x2 (USB2.0)
Kuwwat Iň ýokary energiýa sarp edilişi 20120W
Garaşma güýji sarp etmek ≤1W
Elektrik üpjünçiligi DC: 24V 5A

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň