21.5 dýuým polda sanly belgili displeý LCD mahabat pleýeri gazet / magazineurnal / broşýura eýesi kitap tekjesi bilen mahabat pleýeri

Gysga düşündiriş:

Gazet mahabat pleýeri, döredijilik kategoriýasyna degişli adaty LCD mahabat pleýeridir.Adyndan, esasan köpçülik ýerlerinde magazinesurnallary saklamak üçin ulanylýandygyny aňsatlyk bilen tapyp bileris.Habar aragatnaşygy we mahabat media pudagy üçin niýetlenen maglumat göterijiniň täze görnüşi.

Gazet mahabat pleýeri diňe bir mahabat suratlaryny we önüm mahabatlaryny ýaýratmak bilen çäklenmän, eýsem şol bir wagtyň özünde köpçülige gazet we magazinesurnal ýaly kagyz maglumatlary hem berip bilýän önümdir.Şonuň üçin bu diňe bir gazet ýazgysy däl, eýsem mahabat göterijisi hem.Önümleri mahabatlandyrmak üçin mahabatyň üsti bilen markanyň tomaşaçylarda täsirini çuňlaşdyryp biler.

Daş görnüşi

Täzeçillik görnüşi, gazetleri, magazinesurnallary, kitaplary, önüm gollanmalaryny we ş.m. ýerleşdirip biler.

Funksiýa

Mahabat pleýeri teleýaýlym programmalaryny, menýulary, maglumatlary, mahabatlary we beýleki maglumatlary görkezip biler.Resolutionokary ölçegli (1920 x 1080) goldaýar.

Arza
Gazet mahabat oýunçylary köpçülik dükanlarynda, myhmanhanalarda, restoranlarda we korporatiw binalarda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Gazet mahabat pleýeri, döredijilik kategoriýasyna degişli adaty LCD mahabat pleýeridir.Adyndan, esasan köpçülik ýerlerinde magazinesurnallary saklamak üçin ulanylýandygyny aňsatlyk bilen tapyp bileris.Habar aragatnaşygy we mahabat media pudagy üçin niýetlenen maglumat göterijiniň täze görnüşi.

Gazet mahabat pleýeri diňe bir mahabat suratlaryny we önüm mahabatlaryny ýaýratmak bilen çäklenmän, eýsem şol bir wagtyň özünde köpçülige gazet we magazinesurnal ýaly kagyz maglumatlary hem berip bilýän önümdir.Şonuň üçin bu diňe bir gazet ýazgysy däl, eýsem mahabat göterijisi hem.Önümleri mahabatlandyrmak üçin mahabatyň üsti bilen markanyň tomaşaçylarda täsirini çuňlaşdyryp biler.

https://www.layson-display.com/21-5-inch-floor-stand-digital-signage-display-lcd-advertising-player-ad-player-with-newspapermagazine-holder-bookshelf-product/
https://www.layson-display.com/21-5-inch-floor-stand-digital-signage-display-lcd-advertising-player-ad-player-with-newspapermagazine-holder-bookshelf-product/

Daş görnüşi

Täzeçillik görnüşi, gazetleri, magazinesurnallary, kitaplary, önüm gollanmalaryny we ş.m. ýerleşdirip biler.

Funksiýa

Mahabat pleýeri teleýaýlym programmalaryny, menýulary, maglumatlary, mahabatlary we beýleki maglumatlary görkezip biler.Resolutionokary ölçegli (1080 x 1920) goldaýar.

Arza

Gazet mahabat oýunçylary köpçülik dükanlarynda, myhmanhanalarda, restoranlarda we korporatiw binalarda ulanylyp bilner.

 

Önümiň ady: 21.5 dýuým polda oturdylan gazet mahabat pleýeri

1. Gabyk: metal material;Gazet sütünleri gazetleriň we magazinesurnallaryň ýerleşdirilmegini aňsatlaşdyrýar

2. Reňk görnüşleri: gara, ak, kümüş

3. Elýeterli ululyklar: 21.5, 27, 32, 43, 49, 55

4. Duýgur ekran (islege görä);Android operasiýa ulgamy, kompýuter operasiýa ulgamy (islege görä)

5. Ulanylýan ýagdaýlar: maliýe guramalary, täjirçilik guramalary, jemgyýetçilik ýerleri we ş.m.

6. Bölünen ekran funksiýasy: suratlar + wideolar + togalanýan subtitrler bir wagtyň özünde birnäçe ekranda görkezilip bilner.Bu üýtgeşik displeý mahabat operatorlaryna has köp iş mümkinçilikleri getirýär we mahabatlaryň köp mediýada ýaýlymyna düşünip biler.

Funksiýa giriş:

Mahabat pleýeriniň funksiýasy:

1. Işledilende awtomatiki we tegelek oýnar.Wagtlaýyn / öçürilen wagty goldaýar we gözegçilik edilmedik tertibi amala aşyrmak üçin birnäçe awtomatiki / öçürilen wagtlary düzüp bilýär.

2. Ekrany bölmek displeý funksiýasyny, köp penjireli wideo we suraty görkezmegi goldaň we dürli penjirelerde dürli mazmun oýnalyp bilner.

3. Birnäçe dili goldaň we logotipiň we hemişelik senenamanyň funksiýalaryny goldaň.

4. Hytaý we Iňlis aýlaw subtitrlerini goldaň we birnäçe subtitrli görkeziş reesimlerini (şriftiň reňki, fon reňki we aýlaw ugrunyň keseligine ýa-da dik atributlary sazlanyp bilner.

5. 1080p Doly HD displeýi goldaň.

6. Wifi tor 3g arkaly faýllaryň geçirilmegini we oýnalmagyny, terminalyň iş ýagdaýyna, disk giňişligine we programmalaryň meýilleşdirilen oýnamagyna (tor wersiýasy funksiýasy) uzakdan gözegçilik etmegi goldaýar.

7. Bütin maşynyň oýnaýan sesini sazlap we enjamy uzakdan ýapyp bilýän doly funksiýa uzakdan dolandyrmak.

8. Goldanýan media görnüşleri: SD kart, CF kart, U disk we OTG funksiýasy.Programmalary u we SD kartoçkanyň arasynda göçürip we oýnap bolýar we oýnaýan mazmuny täzelenip bilner.

9. Kesiş nokadynyň ýady funksiýasyny goldaň: daşarky elektrik togy kesilen ýa-da tötänleýin ýapylan ýagdaýynda, täzeden işledilenden soň programmanyň ýagdaýy ýatda saklanyp bilner.

10. logurnal faýllaryny döretmek funksiýasyny goldaň: dolandyryjylar mahabat pleýeriniň oýnan programma ýazgylaryny islendik wagt görüp bilerler.Filesurnal faýllary SD kartada (U disk) döredilýär we olary kompýutere göçürip görüp bolýar.

11. Markanyň täsirini görkezmek üçin aýratyn nyşan partiýa sargytlary üçin çap edilip bilner.

12. Goldanýan wideo formatlary: MP4, avi, diva, XviD, VOB, DAT, mpg, RM, RMVB, MKB, MOV

HDMOV 、 M4V 、 PMP 、 AVC 、 FLV。

13. Goldaýan aýdym-saz formatlary: mp3 / wma / ogg / aac / ac / dts / flac / maýmyn.

14. Goldaýan şekil formatlary: JPEG, BMP, GIP, png

HTB1m7xYJ1uSBuNjSsplq6ze8pXaF (1)

HTB16Fz1cPbguuRkHFrdq6z.LFXav (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň