10.1 Inç, 13.3 Inç, 15.6 Inç ultra inçe Android mahabat pleýeri, sensor ekrany monitor

Gysga düşündiriş:

Sarp ediji planşetinden tapawutlylykda, 10.1,13.3,15,6 dýuýmlyk “Android” mahabat pleýeri, mehaniki komponentleri (janköýerler ýa-da egriji diskler ýaly) we 7/24 işleýän içerki batareýa ýok uzak möhletleýin täjirçilik maksatly ulanylýar.

Söwda derejeli kuwwatly 10 ballyk duýgur ekran kompýuterini güýçli Android prosessor bilen birleşdirýär, resminamalary, aýdym-sazlary we suratlary saklamak üçin has uly 2G + 8GB fleş diskde gurlan, VESA kysmy akyllylar üçin dürli jemgyýetçilik gurşawyny ulanyp biler. öý, myhmanhananyň gapysy, awtomatiki gurnama liniýasy, pyýada ýörelgesi, liftiň ekrany, surat çarçuwasynyň ekrany we ş.m.

 


Önümiň jikme-jigi

Mahabat pleýeri, uly söwda merkezlerinde, supermarketlerde, myhmanhana lobbilerinde, restoranlarda, kinoteatrlarda we beýleki köpçülik ýerlerinde uly ekranly terminal enjamlary arkaly täjirçilik, maliýe we güýmenje maglumatlary ýaýradýan multimediýa professional ses-wizual ulgamyna degişlidir. adamlar ýygnanýarlar.Mahabat enjamy, tor we multimediýa ulgamy dolandyryşy arkaly maglumat görkezilişini we wideo mahabatyny amala aşyrmak üçin adaty LCD ulanýan akylly enjamyň täze nesli.Mahabat maşyny, esasan, LCD mahabatyny gurmak / daşarda amala aşyrýar: bu täjirçilik binalarynda, supermarketlerde, uniwersitet şäherçelerinde we beýleki kanallarda telewizor mahabat programmalaryny we LCD ekrany ýa-da LCD ekrany görnüşinde görkezilýän täjirçilik terminal mahabat ulgamyna degişlidir.

duýgur ekran monitory
https://www.layson-display.com/

1. LCD mahabat pleýeriniň oýun görnüşi romandyr

LCD mahabat pleýeriniň mahabat görnüşi gaty interaktiw bolup, animasiýa, gysga oýun, wideo we sarp edijileriň ünsüni çekmek üçin beýleki meşhur usullar arkaly aňladylyp bilner;Şol bir wagtyň özünde, Android LCD mahabat maşynynda ýokary kesgitli ekran ekrany, akylly surat we güýçli interaktiw funksiýa bar.

2. Tor fon dolandyryşy we goýberiş ulgamynyň ösen tehnologiýasy

LCD mahabat pleýeri köp aragatnaşyk tehnologiýasy, şekili tanamak, giňeldilen hakykat, adam bilen kompýuteriň özara täsirini yzarlamak, uzakdan dolandyrmak we ş.m. ýaly interaktiw tehnologiýalary birleşdirýär.Aňlatma görnüşi has gyzykly bolar, şonuň üçin diňleýjileri birek-birege interaktiw aragatnaşyga işjeň gatnaşmaga çekmek, maglumatyň takyklygyny netijeli ýokarlandyrmak we sarp edijileriň mahabat görmäge bolan gyzyklanmasyny ýokarlandyrmak üçin.

https://www.layson-display.com/
https://www.layson-display.com/

3. Fon sanly şekillendiriş

Maglumat eýýamynda, sanly marketingiň adaty guraly hökmünde, suwuk kristal mahabat maşynynyň Android ulgamy hem ajaýyp maglumatlara we tor esasly aýratynlyklara eýe.Esasanam tutuş pudagyň akylly ösüşi bilen bu iki häsiýet has aýdyň bolýar.

4. Ultra inçe mahabat pleýeriniň daşky görnüşi moda

Mahabat maglumatlarynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hökmünde LCD HD mahabat pleýeriniň özi hem mahabatda esasy rol oýnaýar.Şonuň üçin onuň daşky görnüşi, gorizontal we egri ekran mahabat pleýeri, dik ultra inçe mahabat enjamy, diwara gurlan LCD mahabat pleýeri we ş.m. ýaly müşderileriň hakyky talaplaryna laýyklykda dürli görnüşlerde işlenip düzüler. Mahabat pleýeriniň daşky reňki müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

https://www.layson-display.com/

 

Spesifikasiýa
Ekran Ekran 10.1,13.3,15,6 dýuým FULL HD IPS ekrany
Karar 1280 × 800,1366 × 768,1920 × 1080
Kontrast 800: 1
Ightagtylyk 250cd / m2
Ekrana degiň Ekrana degiň Göwrümli 10 oçko duýgur ekran (islege görä)
Sazlama CPU Android esasy platasy
RAM 2 Gb
ROM 8 Gb
Ulgam Android 7.1
Tor WIFI 802.11b / g / n
Ethernet RJ45 tor interfeýsine birikmegi goldaýar
BT BT 4.0 (islege görä)
3G / 4G 3G / 4G goldawy (islege görä)
Jek 1x SD kart ýeri, 1x mini USB, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (maglumat üçin)
1x nauşnik jak, 1x DC tokly jak (salgylanma üçin)
Multi-Media Wideo MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV we ş.m. goldaw beriň (iň ýokary goldaw 1080P)
Ses MP3, WMA, AAC we ş.m. goldaň
Surat JPEG, JPG
Beýleki parametrler Kamera (islege görä) Adaty 200W piksel kamerasy (500W piksel kamerasy islege bagly)
OSD dili Hytaý, Iňlis, Nemes, Koreý, Rus, Fransuz, Ispan, Arabystan we ş.m. OSD amallary
Programma üpjünçiligi goldawy Mugt gurnama programmalary (kartalar, oýunlar, e-poçta, öz-özüňi ösdürýän programmalar we ş.m.)
Spiker 2 × 5W gürleýjiler
Şahadatnama CE / RoHS

https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/ https://www.layson-display.com/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň